DESB24 Kvantitativní výzkum pro design služeb

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Marek (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
Mgr. Tereza Kosnarová Venerová
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 24/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje základní souhrn znalostí a dovedností pro výzkumníky v oblasti designu služeb (tzv. UX výzkumníky). Pod vedením lektorů z Masarykovy univerzity a z praxe (např. Romana Trusinová, Heureka group) se studenti naučí základním technikám práce s kvantitativními daty.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studující:
- schopni připravit plán kvantitativního výzkumu
- schopni rozhodnout se o povaze a typu výzkumného vzorku a způsobu rekrutace,
- umět připravit plán kvantitativního výzkumu,
- schopni definovat výzkumné otázky a hypotézy,
- umět správně sestavit dotazník,
- analyzovat kvantitativní data v dostupných aplikacích a softwarech,
- schopni orientovat se v datech o návštěvnosti webů (Google analytic a další nástroje),
- znát nejčastější formáty standardizovaných měřících škál používaných v oblasti UX a designu služeb,
- umět vizualizovat efektivně kvantitativní informace.
Osnova
 • 1. Úvod do kvantitativního výzkumu
 • 2. Výzkumné otázky
 • 3. Příprava dotazníku
 • 4. Standardizované škály pro UX a design služeb
 • 5. Analýza dat I
 • 6. Analýza dat II
 • 7. Datová analytika a nástroje
 • 8. Vizualizace informací
 • 9. Prezentace dat
Literatura
 • SAURO, Jeff a James R. LEWIS, 2012. Quantifying the user experience: practical statistics for user research. Amsterdam ; Waltham, MA: Elsevier/Morgan Kaufmann. ISBN 9780123849687.
Výukové metody
Přednášky, tutorialy, cvičení
Metody hodnocení
Plnění průběžných úkolů, závěrečná prezentace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/DESB24