DESB25 Inkluzivní design

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Robert Osman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pavlíček (přednášející)
Bc. Simona Kramosilová (cvičící)
Garance
RNDr. Robert Osman, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 24/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se přemýšlet o designu v kontextu rozličných cílových skupin. V rámci předmětu budou představeny relevantní koncepty (univerzální design, design for all, inkluzivní design a další). Obsah předmětu je připravován ve spolupráci akademiků i odborníků z praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- znát relevantní teoretické koncepty z oblasti univerzálního designu
- uvědomit si specifika designu pro různé cílové skupiny
- přizpůsobit designový proces i uživatelské rozhraní pro potřeby rozličných cílových skupin
Osnova
 • 1. Bariéry a jejich sociální význam
 • 2. Teoretické koncepty z oblasti univerzálního designu
 • 3. Uživatelé a demografie
 • 4. Taktický urbanismus. Design pro sociální participaci.
 • 5. Případové studie:
 • - designování pro uživatele s pohybovým omezením
 • - designování pro uživatele se sluchovým omezením
 • - designování pro uživatele se zrakovým omezením
 • - zapojování rozličných skupin uživatelů do designového procesu
Výukové metody
Asynchronní přednášky, skupinové diskuze a workshopy
Metody hodnocení
Projekt (identifikace bariér a návrh na jejich odstranění) - výstupem je analytický text.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/DESB25