DISMS09 Theatre in 1953

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/7. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:00–13:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is dealing with (not only) theatrical events of year 1953 and with context of the 50's in general.

The course is held in Czech.
Learning outcomes

At the end of the course student will be able to:
- orient his/herself in political and cultural events in Czechoslovakia in 1953;
- analytically evaluate dramaturgy of regional theatres and of Prague's theatres in given year;
- describe theatre principles of year 1953 and 50's in general;
- understand aesthetics of given time and have insight into theatre events in context of fine arts, architecture, movies and music.
Syllabus
 • Political and social context of year 1953
 • Theatre events (regional theatres, capital city)
 • Dramaturgy of the year
 • Theatre directing
 • Literature (drama): echoes of collectivistic drama
 • Aesthetics of socialist realism
 • Propaganda of socialist realism
 • Fine arts (pictures, statues, reliefs)
 • Movies
 • Architecture
 • Music
Literature
  required literature
 • ČERNÝ, Jindřich. Osudy českého divadla po druhé světové válce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 9788020015020. info
 • JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému : příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 9788020017208. info
  recommended literature
 • Osm let po válce : rok 1953 v Československu. Edited by Jiří Petráš - Libor Svoboda. [Praha]: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 523 s. ISBN 9788087311387. info
 • Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Edited by Karel Kouba - Vít Schmarc - Petr Šámal - Vladimír Macura. V tomto uspořádání vyd. Praha: Academia, 2008. 351 s. ISBN 9788020016690. info
 • GROJS, Boris. Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum. Edited by Václav Magid, Translated by Martin Ritter. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2010. 189 s. ISBN 9788087108178. info
 • JEŘÁBEK, Čestmír. V zajetí stalinismu :z deníků 1948-1958. Edited by Dušan Jeřábek. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2000. 413 s., [9. ISBN 80-85947-45-5. info
 • KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa : doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 768 s. ISBN 8086598985. info
 • KAPLAN, Karel and Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956 : studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 s. ISBN 8085270382. info
 • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci : kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. První vydání. Praha: Libri, 2006. 399 stran. ISBN 807277316X. info
 • MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968) (Karel Novák, Theatre Director (1916–1968)). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 471. ISBN 978-80-210-8777-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Iva and Marcel SLADKOWSKI. Městské divadlo Zlín : 70 sezon (Municipal Theatre in Zlín : 70 seasons). Vydání první. Zlín: Městské divadlo, 2015. 245 pp. ISBN 978-80-260-8778-6. info
 • PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 409 stran. ISBN 9788020025685. info
 • PETIŠKOVÁ, Tereza. Československý socialistický realismus 1948-1958. Praha: Gallery, 2002. 101 s. ISBN 086010619. info
 • ZARECOR, Kimberly Elman. Utváření socialistické modernity : bydlení v Československu v letech 1945-1960. Edited by Alena Všetečková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2015. 419 s. ISBN 9788020023087. info
Teaching methods
lecture, discussion
Assessment methods
Classwork, final essay. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DISMS09