DISQ002 Světová moderna a avantgarda

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje uchopení širokého kontextu a atmosféry konce 19. a začátku 20. století. soustředí se především na filosofické pozadí a změny ve vnímání světa.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- charakterizovat období umělecké moderny a avantgardy (1. divadelní reforma);
- vřadit tvorbu divadelních tvůrců tohoto období do historického kontextu;
- interpretovat proměny evropské civilizace na přelomu 19. a 20. století (moderní věda, industrializace společnosti, proměna vztahu k tělu) a vztah k ostatním druhům umění.
Osnova
 • Historický kontext - proměna evropské společnosti
 • Utopické vize a postavení umění v nové společnosti
 • Období modernistických experimentů (do roku 1918)
 • Obrat k pragmatismu avantgardy (po roce 1918)
Literatura
  povinná literatura
 • CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Translated by Milan Lukeš. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 207 s. ISBN 8070082046. info
 • CLAUDEL, Paul. Zvěstování Panně Marii (Obsaž.) : Saténový střevíček a jiné hry. info
 • DUMAS, Alexandre. Dáma s kaméliemi. Translated by Josef Soukup. Praha: Dobrovský, 2014. 189 s. ISBN 9788073900847. info
 • CSÁKY, Moritz. Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny : Arthur Schnitzler, Hugo von Hoffmannsthal, Hermann Bahr, Karl Kraus. Edited by Anna Grusková. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 220 s. ISBN 8070081023. info
 • ČECHOV, Anton Pavlovič. Dramata [Čechov, 1988]. Praha: Odeon, 1988. info
 • GORKIJ, Maxim. Na dně. Praha: Artur, 2010, ISBN: 978-80-87128-38-1.
 • HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma : od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. V Praze: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 8090167179. info
 • JARRY, Alfred a Alfred JARRY. Ubu. Translated by Prokop Voskovec - Petr Turek. Praha: KRA, 1993. ISBN 80-901527-3-2. info
 • KŠICOVÁ, Danuše. Secese : slovo a tvar. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 320 s. ISBN 8021019700. info
 • MAETERLINCK, Maurice. Krátké hry o smrti. Mníšek pod Brdy: NA KONÁRI, 2014. 180 stran. ISBN 978-80-904487-3-5.
 • MAETERLINCK, Maurice. Modrý pták : hra o dvanácti obrazech. Translated by Dagmar Hubená. Praha: DILIA, 1992. 114 stran. ISBN 802030276X. info
 • NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Z ducha hudby. Translated by O. Fischer. Praha: Gryf, 1993. 81 s. info
 • ROSTAND, Edmond. Cyrano z Bergeracu. Praha: Odeon, 1975. info
 • SHAW, Bernard. Pygmalión. Translated by Milan Lukeš. V nakladatelství Artur vyd. Praha: Artur, 2013. 145 stran. ISBN 9788074830082. info
 • SHAW, George Bernard. Živnost paní Warrenové.Praha: Artur, 2019
 • SCHNITZLER, Arthur. Hry. Translated by Zuzana Augustová. 1. vyd. V Praze: Institut umění - Divadelní ústav, 2013. 502 s. ISBN 9788070083239. info
 • SYNGE, John Millington. Hrdina Západu : hra o třech dějstvích. Translated by Karel Mušek. V Staré Říši na Moravě: [s.n.], 1921. 88 s. info
 • TEIGE, Karel. O humoru, clownech a dadaistech : [dvojdílný cyklus]. 2. vyd. Praha: Akropolis, 2004. 239 s. ISBN 8073040530. info
 • WEDEKIND, Frank. Procitnutí jara : dětská tragédie o třech dějstvích [8111]. V Praze: DILIA, 1967. info
 • WILDE, Oscar. Jak je důležité mít Filipa : lehkovážná komedie pro vážné lidi [I-27304/65]. Praha: Orbis, 1959. info
  doporučená literatura
 • APOLLINAIRE, Guillaume. Prsy Tiresiovy : nadrealistické drama o dvou jednáních s prologem. Praha: Odeon, 1994. ISBN 8085617382. info
 • BABLET, Denis. Scénické revoluce dvacátého století. Scénografie, Divadelní ústav, Praha 1976/2.
 • BARBUSSE, Henri. Spisovatel a revoluce. Praha: Československý spisovatel, 1959. info
 • BLOK, Aleksandr Aleksandrovič. Dramatika ruského symbolismu : malé hry o lásce v originále a překladu. Edited by Danuše Kšicová - Pavel Klein - Valerij Jakovlevič Brjusov. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 249 s. ISBN 802103338X. info
 • BORSCHEID, Peter. Virus času : kulturní dějiny zrychlování. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. 483 s. ISBN 9788020414199. info
 • BRETON, André. Manifesty surrealismu. Translated by Jiří Pechar - Dagmar Steinová. 1. souborné vyd. Praha: Herrmann & synové, 2005. 174 s. ISBN 8023957899. info
 • DE MICHELI, Mario. Umělecké avantgardy dvacátého století. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. 378 s., 48. info
 • DEÁK, František. Symbolistické divadlo. Vyd. 1. Bratislava: Tália-press, 1996. 347 s. ISBN 8085718251. info
 • F.T.M. = Futurismus : malý "bedekr" futuristické avantgardy. Translated by Kateřina Hloušková. Brno: B&P Publishing, 2018. 215 stran. ISBN 9788074851674. info
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy : epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Translated by Adam Bžoch. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 521 s. ISBN 8088987474. info
 • GROJS, Boris. Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum. Edited by Václav Magid, Translated by Martin Ritter. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2010. 189 s. ISBN 9788087108178. info
 • HOFMANNSTAHL, Hugo von. Člověk a smrt. B. Kavka, Praha 1910.
 • HONZL, Jindřich. Moderní ruské divadlo. Praha, 1928.
 • HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle : k divadelním reformám 20. století. Vyd. 1. Praha: Kant, 2011. 271 s. ISBN 9788074370601. info
 • HYVNAR, Jan. Virtuosové : k evropskému herectví 19. a počátku 20. století. 1. vyd. Praha: KANT, 2011. 235 s. ISBN 9788074370564. info
 • JACQUES-DALCROZE. Rytmus. Průlom, Praha, 1927.
 • Kniha o kabaretu [26299]. Praha: Mladá fronta, 1988. info
 • KŠICOVÁ, Danuše a Pavel KLEIN. Dramatika ruského symbolismu, 2, D. S,. Merežkovskij, Pavel I. Originál a překlad. Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, Ústav pro studium divadla a interaktivních studií, 2003. 274 s. Dramatika ruského symbolismu, d. 2. ISBN 80-210-3125-5. info
 • KŠICOVÁ, Danuše a Pavel KLEIN. Dramatika ruského symbolismu, 3, Malé hry o lásce. Bufonáda - Neznámá - Tajemný host. Originál a překlad. Brno: MU, FF, Ústav slavistiky, Ústav pro studium divadla a interaktivních studií, 2004. 249 s. Dramatika ruského symbolismu, d. 3, . Blok, Brjus. ISBN 80-210-3338-X. info
 • MAJAKOVSKIJ, Vladimir. Mysterie-Buffa. In. MAJAKOVSKIJ, Vladimir. Spisy. SNKLHU, Praha 1957.
 • NIETZSCHE, Friedrich. Nietzsche contra Wagner (Obsaž.) : Schriften aus dem Jahre 1888. info
 • PELÁNOVÁ, Anita. Výtvarné avantgardy 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 144 s. ISBN 9788024617831. info
 • ROLLAND, Romain. Divadlo lidu [Rolland, 1946]. Translated by Jan Kopecký - Karel Kraus. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 133 s., [4. info
 • SIBLÍK, Emanuel. Tanec : projev života a umění. Praha: F. Topič, 1917. info
 • TAIROV, Aleksandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Edited by Alena Morávková. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2005. 197 s. ISBN 807331035X. info
 • VERHAEREN, Emile. Svítání [Verhaeren, 1925]. Praha: Odeon, 1925. info
 • WEDEKIND, Frank. Lulu : Erdgeist : tragedie o čtyřech dějstvích. Praha: Bursík a Kohout, 1914. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/


Doporučuje se shlédnout Chaplinovy,Frigovy etc. grotesky!

Odkazy na internet:

www.ubu.com – zvláště archiv Sound a Historical
Dalcroze Eurhythmics teacher John Colman gives a demonstrativ: http://bit.ly/2HosCNI
Il metodo Dalcroze per gli attori: http://bit.ly/2IhmWX1
Rudolf Steiner art of eurythmy 1981: http://bit.ly/2DfV1D0
HALLELUJA - Eurhytmie - Rudolf Steiner: http://bit.ly/2DgkpZj; http://bit.ly/2FumcMo
Nové americké tance Dances of the Ragtime Era 1910-1920 (2008) – před válkou a během války: http://bit.ly/2oZpcu1
Bauhaus Triadic Ballet (1927) – Schlemmer: http://bit.ly/2GdopNm
Ballet triádico originál: http://bit.ly/2FJZItU
Abstrakce Ballet Mecanique: http://bit.ly/2GeMrYs
Fillipo Tommaso Marinetti Zang Tumb Tumb: http://bit.ly/2FFr2tm
"Il Manifesto del Futurismo" di Filippo T. Marinetti - 1909 - Recita Adam Oskar: http://bit.ly/2DfXBsM
Le Mani - Omaggio a Filippo Tommaso Marinetti: http://bit.ly/2FtK2aZ
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISQ002