DISQ015 Asian Theatre Forms

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/5. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Rozwalka (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 14:00–15:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is dealing with the main theatre genres of asian cultures.

The course is held in Czech.
Learning outcomes

At the end of the course student will be able to:
- understand basic principles of traditional theatre forms of India, Japan and Chine;
- explain the principles of staging in Asia;
- explain the principles of acting techniques;
- explain the principles of poetics of discussed theatre forms.
Syllabus
 • Traditional theatre (ance) forms of India: kutiyattam, kathakali, bharat natyam, kathak, Ramlila etc.
 • Traditional theatre forms of Japan: noh, kyogen, bunraku, kabuki
 • Traditional drama/theatre of China: Jīngjù (Peking opera) etc.
Literature
  required literature
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie (Hastabhinaya : Hand Gestures in Traditional Theatre Art of India). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Kúdijáttam - když divadlo vychází z chrámu (Koodiyattam: when theatre emerges from a temple). Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 3, p. 36-54. ISSN 0862-5409. info
 • Kalhoty pro dva : antologie japonského divadla. Translated by Miroslav Novák. Praha: Brody, 1997. 289 s. ISBN 8086112063. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1992. 292 s., [4. ISBN 80-7038-233-3. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Vítr v piniích : japonské divadlo. Translated by Miroslav [japanolog] Novák. Praha: Odeon, 1975. info
 • Pod praporem krále nebes : divadlo v Indii [2-7652]. Praha: Odeon, 1987. info
  recommended literature
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ‘Asian’ Theatre Sign: Its Potential and Its Limits in the History of the Czech Structuralist Thought. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, p. 89-99. ISSN 1803-845X. info
 • Divadelné kultúry Východu. Bratislava: Tatran, 1987. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského (Asian theatrical forms reflected in theoretical works by Jiří Veltruský). Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč.16, č. 1, p. 81-101. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: Anglicky psaná indická dramatika (Theatre of Independent India: Indian Drama Written in English). Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1., 1-2, p. 79 - 94. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy. (Ancient Indian Theatre. Rasa Theory.). Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, vol. 2007, No 10, p. 145-159. ISSN 1214-0406. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Směřování k rase v dramatickém textu: Kalidásův Ztracený prsten (Towards Rasa in a Dramatic Text: Abhijnana-Shakuntala of Kalidasa). Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, vol. 2008, No 11, p. 113-132. ISSN 1214-0406. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle (Sign systems of Asian theatre forms in context with Czech thinking on theatre). Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, 2010/2, p. 24 - 39. ISSN 1803-845X. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Asijské divadlo na konci milénia. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 317 s. ISBN 802001019X. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Kchung Šang-ženův Vějíř s broskvovými květy : kapitoly ke studiu mingského dramatu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 154 s. info
 • RUMÁNEK, Ivan. Japonská dráma nó - žáner vo vývoji (Japanese Noh Drama - Genre in Development). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 459 pp. ISBN 978-80-224-1148-6. info
Teaching methods
lectures, individual reading, dicussion
Assessment methods
Oral exam or final test. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DISQ015