DU2202 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
Přijetí magisterské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta
 • kultivovaným způsobem a kriticky pojednat zadanou odbornou problematiku
 • reagovat v diskusi a věcně argumentovat
 • použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice
 • znalosti faktografické a metodologické
 • Výstupy z učení
  Obhajoba magisterské práce;
  Obecná zkouška z dějin umění.
  Osnova
  • Státní závěrečná zkouška, je ústní zkouškou skládá se z dílčích oblastí:
  • Metodologie a filozofe dějin umění
  • Přehled dějin umění
  • Oborová specializace
  • Nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce, která zpravidla předchází ústní zkoušce.
  Literatura
  • BENDA, Klement. Dějiny českého výtvarného umění. [D.]Ş1. [Č.]Ş1, Od počátků do konce středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 397 s, : i. info
  • BLAŽÍČEK, Oldřich J. Dějiny českého výtvarného umění. 1. polovina 18. století]. Edited by Jiří Dvorský. Vyd. 1. Praha: Academia, 1989. s. 390-905. ISBN 8020000690. info
  • BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Taťána Petrasová - Helena Lorenzová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 407 s. ISBN 8020006303. info
  • Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, 3/I - II. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. s.470, 407. info
  • Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 525 s. ISBN 8020013903. info
  • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. ISBN 8020006303. info
  • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 9788020014896. info
  • KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1. info
  • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
  Výukové metody
  Individuální příprava
  Metody hodnocení
  Závěrečná státní zkouška
  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každý semestr.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2202