DU2307 Církevní řády a malba raného novověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 K31
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům navazujícího magisterského studia. Předpokládá se orientace v dějinách barokního malířství v Evropě v 17. a 18. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými otázkami z dějin barokní nástěnné malby ve střední Evropě a poskytnout jim bližší pohled na roli církve a církevních řádů při utváření její stylové a obsahové podoby.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- charakterizovat roli církve a církevních řádů v dějinách barokní nástěnné malby;
- specifikovat způsob, jakým církevní řády ovlivňovaly ideový obsah i vizuální podobu malířských děl;
- stručně popsat základní obsah usnesení Tridentského koncilu a vybraných teologických traktátů ve vztahu k uměleckým dílům raného novověku;
- popsat a vysvětlit hlavní ikonografické náměty barokní nástěnné malby v církevním prostředí.
Osnova
 • Působení řádů na utváření podoby nástěnného obrazu v baroku (jezuité, benediktini).
 • "Bildertheologie", zobrazení antických bohů, zobrazení nahoty, cenzura.
 • Oslava/apoteóza v církevním prostředí jako jeden z hlavních ikonografických motivů raného novověku.
 • Ilusionismus v barokní nástěnné malbě; vztah nástěnného obrazu a architektury v chrámovém prostoru.
Literatura
 • MÁDL, Martin, Radka HEISSLEROVÁ, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Štěpán VÁCHA. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 1061 s. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7. info
 • LEVY, Evonne Anita. Propaganda and the Jesuit Baroque. Berkeley: University of California Press, 2004. 353 s. ISBN 0520233573. info
 • HECHT, Christian. Die Glorie : Begriff, Thema, Bildelement in der europäischen Sakralkunst vom Mittelalter bis zum Ausgang des Barock. 1. Aufl. Regensburg: Schnell & Steiner, 2003. 491 s. ISBN 3795415403. info
 • Die Jesuiten in Wien : zur Kunst- und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der "Gesellschaft Jesu" im 17. und 18. Jahrhundert. Edited by Herbert Karner - Werner Telesko. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003. 282 s. ISBN 3700132034. info
 • APPUHN-RADTKE, Sibylle. Visuelle Medien im Dienst der Gesellschaft Jesu : Johann Christoph Storer (1620-1671) als Maler der Katholischen Reform. 1. Aufl. Regensburg: Schnell und Steiner, 2000. 411 s. ISBN 3795412838. info
 • HECHT, Christian. Katholische Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock : Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1997. 506 s. ISBN 3786119309. info
 • KERBER, Bernhard. Andrea Pozzo. Berlin: Walter de Gruyter, 1971. 285 s. ISBN 3110018632. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2307