DU2309 Tiepolo a benátské malířství 18. století

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 K33
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům navazujícího magisterského studia. Předpokládá se základní znalost evropského malířství 17. a 18. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky benátského malířství 18. století a v tomto kontextu pak s dílem nejvýznamnějšího benátského malíře a freskaře tohoto období Giambattisty Tiepola. Jedním z témat přednášky bude fresková výzdoba rezidence ve Würzburgu, jež bude představena jako exemplární příklad interpretace barokního nástěnného obrazu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat specifika benátského malířství v dějinách evropské malby;
- identifikovat základní stylistické rysy Tiepolova díla a vysvětlit, v čem tkví výjimečnost jeho malířské tvorby;
- vysvětlit význam benátského malířství pro malbu ve střední Evropě v 17. a 18. století a doložit jej na konkrétních vazbách
Osnova
 • Specifické postavení Benátek, forma mecenátu, benátské malířství 18. století.
 • Giambattista Tiepolo a jeho dílo.
 • Formální prostředky u Tiepola - kresba, barva, světlo, kompozice.
 • Díla nástěnného malířství.
 • Výzdoba rezidence ve Würzburgu.
Literatura
 • FASSL, Johanna. Sacred eloquence : Giambattista Tiepolo and the rhetoric of the altarpiece. Bern: Peter Lang, 2010. 391 s. ISBN 9783034300353. info
 • Die Restaurierung eines Meisterwerks : das Tiepolo-Fresko im Treppenhaus der Würzburger Residenz. Edited by Matthias Staschull - Bernhard Rösch. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2009. 412 s. ISBN 9783422067486. info
 • STEPHAN, Peter. "Im Glanz der Majestät des Reiches" - Tiepolo und die Würzburger Residenz : die Reichsidee der Schönborn und die politische Ikonologie des Barock. Weißenhorn: Konrad, 2002. 24 s. ISBN 3874374041. info
 • PEDROCCO, Filippo. Tiepolo : the complete paintings. 1st pub. New York: Rizzoli, 2002. 342 s. ISBN 0847824764. info
 • ALPERS, Svetlana a Michael BAXANDALL. Tiepolo and the pictorial intelligence. 2nd print. New Haven: Yale University Press, 1996. ix, 186. ISBN 0300068174. info
 • GEMIN, Massimo a Filippo PEDROCCO. Giambattista Tiepolo : i dipinti, opera completa. Illustrated by Giovanni Battista Tiepolo. 1. ed. Venezia: Arsenale Editrice, 1993. 550 s. ISBN 8877431334. info
 • HUBALA, Erich a Otto MAYER. Die Residenz zu Würzburg. Photo by Wolf-Christian von der Mülbe. 1. Aüfl. Würzburg: Edition Popp, 1984. 320 s. ISBN 3881551115. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
Předmět je ukončen závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2309