DU2311 Smrt a přípomínání zemřelých v raněnovověké vizuální kultuře

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška zkoumá kulturní význam široké škály raně novověkých vizuálních objektů spojených se smrtí a vysvětluje různé způsoby a praktiky spjaté s jejich vytvářením a praktickým používáním v období renesance a baroka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout klíčové strategie v oblasti funerální vizuální kultury;
- určit a popsat hlavní témata a způsoby používání a fungování výtvarných děl spjatých se smrtí;
- porovnat a komentovat rozdíly v přístupech k připomínání zemřelých v různých regionech, obdobích a sociálních prostředích
- rekonstruovat a interpretovat ideový obsah a význam raně novověkých děl.
Osnova
 • Vybraná témata: Vnímání smrtelnosti a smrti v raném novověku
 • Obrazy smrti: znázornění dobré smrti; ars moriendi; memento mori; vanitas; tance smrti
 • Spása duše: epitafy; znázornění očistce; otázka konfesionality; náboženská bratrstva
 • Ceremoniály: panovnické rituály a pohřby; výzdoba kostelů; castra doloris
 • Památka zesnulých: náhrobky a pomníky; přehled ikonografie a forem; proměny funkce; individuální, rodová a veřejná reprezentace
 • Nové mentality kolem roku 1800; moderní hřbitovy; moderní veřejné pomníky
Literatura
  povinná literatura
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 410 s. ISBN 8072032933. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 358 s. ISBN 8072032860. info
 • PANOFSKY, Erwin. Tomb sculpture : four lectures on its changing aspects from Ancient Egypt to Bernini. Edited by Martin Warnke - H. W. Janson. London: Phaidon Press, 1992. 319 s. ISBN 0714828246. info
  neurčeno
 • LLEWELLYN, Nigel. The art of death : visual culture in the English death ritual, c. 1500-c. 1800. Repr. London: Reaktion Books, 1997. 160 s. ISBN 0948462167. info
 • Church and death :the institutionalization of death in the early modern times. Edited by Martin Holý - Jiří Mikulec. Praha: Historický ústav, 2007. 301 s. ISBN 9788072861064. info
 • LLEWELLYN, Nigel. Funeral monuments in post-Reformation England. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xxviii, 47. ISBN 0521782570. info
 • Ephemeral bodies : wax sculpture and the human figure. Edited by Julius von Schlosser - Roberta Panzanelli. Los Angeles, Calif.: Getty Research Institute, 2008. vii, 327. ISBN 9780892368778. info
 • PRAHL, Roman. Umění náhrobku v českých zemích let 1780-1830. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 335 s. ISBN 8020011889. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test; studium povinné literatury
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2311