DU2324 Architektura renesance a manýrismu mimo Itálii

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz poskytne základní přehled ale i analytický pohled pomocí speciálně zaměřených case studies do architektury 15.-17. století v záalpské Evropě.
Výstupy z učení
Studenti pochopí principy stavební kultury v období raného novověku mimo Itálii. Porozumí vedle toho obecnějším principům kulturní výměny, adaptace a transformace uměleckých a kulturních fenoménů.
Osnova
 • Idea záalpské renesance Historiografe Střední Evropa jako problém Nárazníkové pásmo - import Kulturní výměna Exempla - Německo, Uhry, Polsko, české země, Francie...
Literatura
 • Barokní architektura v Čechách. Edited by Petr Macek - Richard Biegel - Jakub Bachtík, Photo by Vladimír Uher. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 767 stran. ISBN 9788024627366. info
 • MUCHKA, Ivan. Hvězda : arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu. Photo by Vlado Bohdan. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2014. 567 s. ISBN 9788086890654. info
 • KALINA, Pavel. Benedikt Ried a počátky záalpské renesance. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 299 s. ISBN 9788020017444. info
 • MUCHKA, Ivan. [10 století architektury. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. 177 s. ISBN 808616134X. info
 • KAUFMANN, Thomas DaCosta. Court, cloister, and city : the art and culture of Central Europe, 1450-1800. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 576 s. ISBN 0226427307. info
 • FUČÍKOVÁ, Eliška, Beket BUKOVINSKÁ a Ivan MUCHKA. Umění na dvoře Rudolfa II. Praha: Aventinum, 1991. 255 s. ISBN 8085277042. info
 • FUČÍKOVÁ, Eliška. Dějiny českého výtvarného umění II. : Od počátku renesance do závěru baroka. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. info
 • BIAŁOSTOCKI, Jan. The art of the Renaissance in Eastern Europe : Hungary, Bohemia, Poland. Oxford: Phaidon, 1976. xxiv, 312. ISBN 0714817007. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2324