ESA108 Latina I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 B2.24
Předpoklady
Předmět nepředpokládá středoškolskou latinu, ani jiné předchozí znalosti. Při uvedení do základů latiny je však nezbytná kázeň, docházka a pravidelnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen posluchačům oborů ES a EKS.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latinská gramatika a slovní zásoba v rozsahu 12 lekcí probírané učebnice.
Výstupy z učení
Student si osvojí pouze naprosté základy latiny (slovník a gramatika, terminologii) v rozsahu 12 lekcí probírané učebnice.
Osnova
  • Aktivní tvary prés. kmene 1. a 2. konjugace. Prés. kmen slovesa esse a jeho složenin. Substantiva 1. - 3. deklinace. Adjektiva 1. a 2. deklinace.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro gymnázia. Illustrated by Karel Vodák. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 478 s. ISBN 800425716X. info
    doporučená literatura
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
Výukové metody
Metodou je výklad probrané gramatiky a slovní zásoby k danému jevu. To je pak vnásledující lekci ověřeno na základě kontroly domácí přípravy studentů (překlady, gramatický cvičení, analýza textů).
Metody hodnocení
Písemný test z probrané látky zaměřený na ověření znalostí studentů. Podímkou úspěšného ukončení je minimálnlně 50 procentní úspěšnost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ESA108