ESA217 Vybrané otázky současné estetiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 B2.44
Předpoklady
Úvod do filosofie Úvod do estetiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: posluchači bc. estetiky, kteří začali své studium před více než třemi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si tento předmět nemohou zapsat. Pro ostatní obory není zápis omezen.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výklad vybraných estetických teorií daného období. Přehled o nejdůležitějších směrech estetického uvažování ve dvacátém století, vědomí souvislostí mezi jednotlivými filosofickými teoriemi, jejich estetickými pandány, a historickým a uměleckým kontextem. Důraz na klíčové pojmy, chacrakteristické pro daný směr. Rámec: Všechny směry vyloženy jako v termínech sémioticky, cíl všech směrů jako hlednání skrytého významu momocí speciálních metod a pojmů.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni orientace v oboru a ve spleti teorií dané periody.
Osnova
 • 1. Henri Bergson: estetická intuice. 2. Avantgarda: Valéry, Pound, Benn, Dalí, Beuys, Kossuth. 3. Estetika axiologická: krásno jako společenský faktor, Dewey, Marx. 4. Estetická intuice: Benedetto Croce 5. Estetika strukturalistická: Peirce, Saussure, Bachtin, Eco. 6. Estetika fenomenologická: Husserl, Sartre, Ingarden. 7. Estetika psychologická: Freud, Jung, Vygotskij. 8. Estetika existencialistická: Heidegger, Marcel, Jaspers, Camus. 9. Estetika fašistická a socialistický realismus. 10.Postmoderna: Sokal, Lyotard, Welsch, Baudrillard. 11.Estetika analytická: Wittgenstein, Beardsley, Sibley. 12.Estetika autorská: úvahy autorů o vlastních nebo jiných dílech. 13.Česká estetika: Masaryk, Nejedlý, Mukařovský, Zich.
Literatura
 • Aesthetics and the philosophy of art : the analytic tradition : an anthology. Edited by Peter Lamarque - Stein Haugom Olsen. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xii, 571. ISBN 9781405105828. info
 • PERNIOLA, Mario. Estetika 20. století : L'estetica del novecento (Orig.). Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 169 s. ISBN 80-246-0213-X. info
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
 • Encyclopedia of aesthetics. Edited by Michael Kelly. New York: Oxford University Press, 1998. xvii, 521. ISBN 0195126459. info
 • A companion to aesthetics. Edited by David Cooper. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. xiii, 466. ISBN 0-631-19659-5. info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991. 845 s. ISBN 80-85336-07-3. info
 • MORPURGO-TAGLIABUE, Guido. Současná estetika : L'Esthétique contemporaine (Orig.). Translated by Zdena Plošková - Miloš Jůzl, Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 552 s. info
 • LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1968. info
Výukové metody
Po odborném výkladu jsou studenti vedeni k samostatné interpretaci problémů. Následuje diskuse.
Metody hodnocení
zkouška: písemný test z přednášených témat a rozhovor; klasifikovaný zápočet: písemný test z přednášených témat zápočet: předložení eseje na lektorem určené téma v rozsahu min. 3 strany textu a rozhovor. kolokvium: předložení eseje na lektorem určené téma v rozsahu min. 5 stran textu a rozhovor;
Informace učitele
http://plato.stanford.edu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vhodný pro všechny oboru MU !.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ESA217