ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 C11
Předpoklady
Kurs je úvodem do disciplíny pro mateřské obory (estetika, kulturní studia), je však zároveň otevřen i zájemcům z humanitních i nehumanitních oborů. Nepředepisuje zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Představení estetiky jako součásti filosofie zabývající se fenoménem krásy, přítomností krásy v artefaktech a přidruženými problémy. Seznámení se základními pojmy, autory a díly oboru. Absolvent získá základní znalosti a kompetence v oboru estetiky.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni základní orientace v oboru.
Osnova
  • 1. Co je estetika? 2. Pojmy antické estetiky. 3. Estetiky pythagorovská a Demokritova. 4. Estetika sofistů a Sokrates. 5. Platón. 6. Aristoteles. 7. Helénismus v estetice: stoa. 8. Helénismus v estetice: epikurejci a skeptici. 9. Plótinos. 10. Augustin. 11. Estetika středověku. 12. Estetika v Bibli. 13. Nástin novodobé estetiky.
Literatura
  • A companion to aesthetics. Edited by David Cooper. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. xiii, 466. ISBN 0-631-19659-5. info
  • HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Translated by Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. ISBN 8020504788. info
  • PLÓTÍNOS. Dvě pojednání o kráse. Translated by Petr Rezek. Praha: Rezek, 1994. 139 s. ISBN 80-901796-2-2. info
  • NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Z ducha hudby. Translated by O. Fischer. Praha: Gryf, 1993. 81 s. info
  • JŮZL, Miloš a Dušan PROKOP. Úvod do estetiky :předmět a metody, dějiny, systém estetických kategorií a pojmů. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 427 s. ISBN 80-7038-051-9. info
  • TATARKIEWICZ, Wladyslav. Dejiny estetiky. I, Staroveká estetika. Bratislava: Tatran, 1985. 521 s. : i. info
  • PLATÓN. Dialogy o kráse. Translated by Jaroslav Šonka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1979. 230 s. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura). Výklad obecných a speciálních otázek učitelem, vedená interpretace vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
zkouška: písemný test z přednášených témat a daného textu; klasifikovaný zápočet: písemný test z přednášených témat a daného textu (od zkoušky se liší mírnější klasifikací); zápočet: písemný test z přednášených témat a daného textu (od klasifikovaného zápočtu se liší mírnější klasifikací); kolokvium: písemný test z přednášených témat a daného textu (klasifikováno jako zápočet) plus rozhovor nad vybraným tématem.
Informace učitele
http://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-18th-german/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ESA225