ESA231 Psychologie umění

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C11
Předpoklady
Kurs je určen jak posluchačům programů ES a EKS, tak posluchačům jiných oborů. Nepředpokládá předchozí studium psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na oblast zkoumání umění z hlediska psychologie. Nahlíží umělecké dílo v souvislostech psychických fenoménů jednak jako výsledek tvůrčí činnosti a jednak jako podnět vjemové činnosti. Kurz představí základní témata psychologie umění: zkoumání struktury díla, výzkumu estetického vnímání, pojetí umění jako způsob zkoumání člověk, výzkum umělecké tvořivosti, studium vztahu zdroje a díla.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-orientovat se v základních problémech psychologie umění
-používat základní pojmy psychologie umění
-rozumět základním teoriím psychologie umění
Osnova
 • Vztah umění a psychologie
 • Katarze
 • Freud: Michelangelův Mojžíš, Dostojevský a otcovražda
 • Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci
 • C.G.Jung: Ulysses, Picasso
 • Výtvarná tvorba duševně nemocných
 • Vygotskij: Psychologie umění
 • Recepční estetika
 • Literární psychologie
 • Hudební psychologie
 • Arteterapie
Literatura
 • KULKA, Jiří. Psychologie umění. Vyd. 2., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 2008. 435 s. ISBN 9788024723297. info
 • Leonardo da Vincia memory of his childhood. Edited by Sigmund Freud. London: Routledge, 1999. 88 p. ISBN 0415191327. info
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. : i. info
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Psychologie umění. Translated by Ladislav Zadražil. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981. 522 s. info
 • HUYGHE, René. Řeč obrazů ve světle psychologie umění : Les puissances de l'image, bilan d'une psychologie de l'art (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1973. 311 s. : i. info
Výukové metody
Odborný výklad v hodině, diskuse.
Metody hodnocení
Přednáškový kurz. Kurz je ukončen písemným testem sestaveným z přednášené látky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ESA231