HIA104 Dějiny starověku

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17:30–19:05 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se naučí nejdůležitějším stránkám dějin starověkého Předního Východu a antiky; bude schopen vysvětlit jejich vliv na současný svět; seznámí se se základy medodologie vědy o starověku; bude umět analyzovat problematiku zlomových období v dějinách starověkého Orientu i antiky v oblasti ekonomiky, náboženství i kultury
Osnova
 • 1)Úvod do dějin starověku 2)Sumer -- státy, společnost, náboženství a kultura. Ostatní státy Mezopotámie 3)Egypt -- stát, společnost, náboženství a kultura 4)Počátky starověku v Evropě 5)Temné období řeckých dějin 6)Doba rozkvětu poleis 7)Athény od aristokratické oligarchie k demokracii 8)Sparta a její společnost rovných 9)Řecko perské a peloponnéské války. Krize poleis. 10)Helénismus. 11)Problematika vzniku Říma. Řím doby královské a jeho isntituce i společnost 12)Vnitřní a zahraničně politický vývoj římské republiky 13)Vznik a vrchol principátu. Dominát a postupné feudalizační tendence v římské říši
Literatura
 • Češka, Josef. Zánik antického světa. Praha 2000.
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. III. Praha: Vyšehrad, 2007. 416 s. Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • GRANT, Michael. Zrození Řecka. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. v čes. jazyce. Praha: BB art, 2002. 380 s. ISBN 8072579290. info
 • OLIVA, Pavel. Svět helénismu. 1. vyd. Praha: Arista, 2001. 151 s., [4. ISBN 80-86410-09-9. info
 • GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Translated by Alena Jindrová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1999. 472 s. ISBN 8072570099. info
 • GRANT, Michael. Dvanáct cézarů. Translated by Alena Jindrová-Špilarová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1998. xi, 246 s. ISBN 80-86070-60-3. info
 • GRANT, Michael. Pád říše římské. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. [Brno]: BB art, 1997. xii, 208 s. ISBN 80-86070-32-8. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 8020505369. info
 • Duchovní svět občanské společnosti : jejích předchůdců, souputníků i protivníků : sborník přednášek, myšlenek a nápadů, zrodivších se z přízně a podpory Vzdělávací nadace Jana Husa. Edited by Milan Klapetek. Brno: Bolzano, 1996. 138 s. info
 • OLIVA, Pavel. Dějiny starověkého světa. Vyd. 1. Praha: Scientia, 1995. 151 s. +. ISBN 80-85827-38-7. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století [1-6653]. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983. info
 • PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. 1, hlava 1-9. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 607 s., mp. info
 • PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku. 2, hlava 10-21. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 615-1091 s. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský dominát [Češka, 1976]. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 166 s. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • Antika v dokumentech. 1, Řecko. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1959. 441 s., 1. info
Výukové metody
přednášky (dvě hodiny týdně)
Metody hodnocení
Ústní zkouška je zaměřena na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
Zkouška obsahuje úvod do starověku, dějiny starověkého Orientu, Řecka i Říma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/HIA104

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 03:45, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému