HIA277I Dissertation supervision I

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the diploma seminar I is to set the topic of the diploma work, recommend the relevant and foreign literature for the theme. To monitor and direct the approach of the research activity of the student in the preparation of the diploma work, which resolves a partial specialized problem of a corresponding type of study.
Learning outcomes
In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
 • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  required literature
 • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  recommended literature
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Individual tutorials.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: Dle domluvy s konzultantem.
General note: Předmět je určen posluchačům diplomového studia. Je nutné absolvovat 2 semestry diplomového semináře.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/HIA277I