HIAK116 Dissertation (Bachelors)

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářská diplomová práce má minimální rozsah 50 000 znaků, je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, typ práce (bakalářská diplomová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát (vzor titulního listu viz webové stránky HÚ). Hotovou diplomovou práci ve dvou vyhotoveních student předloží k registraci na studijním oddělení děkanátu a poté odevzdá na ústavu. Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro obhajoby v červnovém termínu), do 30. června (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 30. listopadu (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru). V individuálním případě lze na základě písemné žádosti potvrzené vedoucím diplomové práce a vedoucím ústavu výjimečně akceptovat odevzdání diplomové práce v pozdějším termínu, nejpozději však do 20. května (pro obhajoby v červnovém termínu), do 1. září (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 10. ledna (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky
The course is taught each semester.
Information on the per-term frequency of the course: každý semestr.
Information on course enrolment limitations: souhlas se zápisem
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/HIAK116