HIAKb123I Dissertation supervision

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/28/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Learning outcomes
By completing the seminar, the student develops his/her abilities for independent specialized work and management of analyses and criticism of the specialized literature and source material.
Syllabus
 • Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Literature
  required literature
 • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  recommended literature
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Individuální konzultace s vedoucím práce
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky
The course is taught each semester.
Information on the per-term frequency of the course: každý semestr.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/HIAKb123I