HIB021b Občanská válka v USA a americká společnost

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Vlha, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marek Vlha, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.24
Předpoklady
Znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu by si studenti měli osvojit znalosti o příčinách a průběhu americké občanské války a poválečné rekonstrukce USA, pochopit přelomovou roli tohoto konfliktu v amerických dějinách, uvědomit si proces vytváření historické paměti a koncepty druhého života a (dis)kontinuity v dějinách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zasadit občanskou válku v USA do širšího kontextu včetně souvislostí s českou historií;
- pochopit roli otrokářství a multietnicity v americké společnosti;
- pracovat s fenoménem druhého života jako historiografickým konceptem;
Osnova
 • - Uvedení do problematiky, seznámení s odbornou literaturou
 • - Vývoj americké společnosti do poloviny 19. století
 • - Cesta k rozpadu americké Unie
 • - Vývoj konfliktu v letech 1861-1863
 • - Totální válka?
 • - Od otrokářství k emancipaci
 • - Válka a etnické menšiny
 • - Vývoj konfliktu v letech 1863-1865
 • - Poválečná rekonstrukce
 • - Druhý život a dědictví občanské války
 • - Komentované promítání filmu Zrození národa D.W. Griffitha
 • - Udělení zápočtů
Literatura
  povinná literatura
 • Dopisy z války Severu proti Jihu : korespondence českých vojáků v americké občanské válce. Edited by Marek Vlha. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2010. 133 s. ISBN 9788086488721. info
 • HUTEČKA, Jiří. Země krví zbrocená : americká občanská válka, 1861-1865. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 564 s. ISBN 9788071069553. info
 • MCPHERSON, James M. Battle cry of freedom : the civil war era. New York: Oxford University Press, 1988. 904 s. ISBN 0195038630. info
  neurčeno
 • Další doporučená literatura viz informace učitele
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Výběr z literatury v anglickém jazyce:
Catton, William Bruce. A Stillness at Appomattox. Garden City, New York: Doubleday, 1953.
Foner, Eric. Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863-1877. New York: Harper & Row, 1988.
Perman, Michael (ed.). Major Problems in the Civil War and Reconstruction: Documents and Essays. Lexington, Mass.: D.C. Heath and Company, 1991.
Donald, David Herbert: Lincoln. New York: Simon & Schuster, 1995.
Willey, Bell Irvin. The Life of Johny Reb: The Common Soldier of the Confederacy. Baton Rouge: Luisiana State University Press, 1943.
Willey, Bell Irvin. The Life of Billy Yank: The Common Soldier of the Union. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1952.
Chesnut, Mary Boykin. A Diary from Dixie. New York, D. Appleton and Company, 1905.

Výběr z českojazyčné literatury:
Křížek, Leonid a kol.. Americká občanská válka. Praha: X-Egem, 1994.
Hutečka, Jiří. Generál a jeho historikové: Robert E. Lee a americká historiografie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.
Dolínek, Vladimír. Účast Čechů v americké občanské válce. Historie a vojenství, 4/1991, s. 3-17.
Vlha, Marek. Mezi starou vlastí a Amerikou: Počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: Matice moravská 2016.
Vlha, Marek. Ženy ve víru americké občanské války. Historický Obzor 19, 2008, č. 3/4, s. 66-81.
Vlha, Marek. Historie psaná bleskem. Zrození národa podle Davida Warka Giffitha. Dějiny a Současnost 30, 2008, č. 4, s. 14-17.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/HIB021b