HIDDC4 Doktorská čtení IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (cvičící)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahový plán seminářů vychází z aktualizovaných ročních studijních plánů doktorandů a jejich hlavní náplní je prezentace výsledků jejich samostatné tvůrčí vědecké práce. Semináře se konají za přítomnosti školitelů a všech posluchačů doktorského studia všech šesti semestrů. V rámci semináře určení doktorandi průběžně zveřejňují dílčí poznatky, sdělení, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy v oboru a své specializaci a rovněž poznatky se zahraničních stáží a pobytů a ze své účasti na konferencích apod. Nedílnou součástí seminářů je řízená diskuse k předneseným přednáškám a referátům.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/HIDDC4