HIDDC4 Doctoral Reading IV

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsahový plán seminářů vychází z aktualizovaných ročních studijních plánů doktorandů a jejich hlavní náplní je prezentace výsledků jejich samostatné tvůrčí vědecké práce. Semináře se konají za přítomnosti školitelů a všech posluchačů doktorského studia všech šesti semestrů. V rámci semináře určení doktorandi průběžně zveřejňují dílčí poznatky, sdělení, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy v oboru a své specializaci a rovněž poznatky se zahraničních stáží a pobytů a ze své účasti na konferencích apod. Nedílnou součástí seminářů je řízená diskuse k předneseným přednáškám a referátům.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/HIDDC4