IM144 Public Relations – teorie pro praxi

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Míčová (přednášející), PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. 14:00–19:40 K32, Po 4. 11. 14:00–19:40 K32, Po 25. 11. 14:00–19:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 68/60, pouze zareg.: 4/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/60
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz Public Relations – teorie pro praxi je zaměřený na seznámení se základními komunikačními dovednostmi především v oblasti kulturně-společenské. V kulturní praxi je řada příležitostí, kde lze uplatnit znalost profesionální a kreativní komunikace, tj. přípravu tiskových materiálů, newsletterů, výročních zpráv, tiskových konferencí, kulturních eventů, principů a zásad prezentace na internetu a strategii a organizaci webových stránek a intranetu. Public Relations patří v současné společnosti k nedílným odvětvím jak v komerční, tak v nekomerční i vládní sféře. Kurz Public Relations – teorie pro praxi je zaměřený na osvojení si klíčových znalostí a dovedností nezbytných pro komunikaci v oblasti Public Relations, resp. Media Relations. Cílem kurzu je budoucí manažerky a manažery působící v kulturní sféře naučit, jak pomocí externí i interní komunikace vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce. Budeme se zabývat strategií vztahů s veřejností, specializovaným publikem a vztahy s médii. Studentky a studenti se seznámí s tipy, doporučeními a praktickými radami, jak vytvářet komunikační strategii, připravit svůj verbální a písemný projev a různé druhy textů. Absolventi kurzu by tak měli získat teoretický přehled o všech základních složkách a fázích procesů v Public Relations a Media Relations. Kurz je koncipován jako jednosemestrální a je rozdělen do tematických bloků.
Osnova
 • Osnova kurzu
 • 1. Úvod do Public Relations a historie
 • 2. Vývoj komunikace s veřejností
 • 2. Public Relations – Nový typ zákazníka
 • 3. Aktivity tiskového mluvčího a PR Managera v organizaci, příprava a prezentace plánů a nabídek
 • 4. Strategie a plánování: výzkum, průzkum a cílové skupiny, veřejné mínění a přesvědčování, konflikt management, rizika a krize, legislativa, nové technologie
 • 5. Media Relations I – typy médií, jak novináři myslí, etika a profesionalita
 • 6. Media Relations II – formy a techniky komunikace a příklady tiskových zpráv vybraných organizací
 • 7. Základní finanční a obchodní operace v PR
 • 8. Corporate Identity, Corporate Publishing a řízení pověsti (Reputation)
 • 9. Komunikace a vládní organizace, komerční sektor a neziskové organizace
 • 10. Řízení Special PR Events a sponzoring
 • 11. Krizová komunikace, mediální trénink a praktické případy krizové komunikace
 • 12. Internet, e-PR a sociální sítě
 • 13. Mediální analýza a monitoring médií
 • + Případové studie v každém výukovém bloku
 • Literatura: Baack, D. – Clow, K. E. (2008). Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press. Bednařík, P., Jirák, J. a Köpplová, B. (2011). Dějiny českých médií. Praha, Grada. Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (2013). Styl mediálních dialogů. Praha: Academia. Halada, J. (2015). Marketingová komunikace a public relations. Praha: Karolinum. Hejlová, D. (2015). Public relations. Praha: Grada. Jabłonski, A. W. (2006). Politický marketing. Úvod do Teorie a praxe. Praha: Barrister & Principal. Johnová, R. (2008). Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada. Kahnemann, D. (2012). Myšlení, rychlé a pomalé. Jan Melvil Kraus, J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum. Kraus, J. (2011). Rétorika v evropské kultuře. Praha: Karolinum. L’Etang, J. (2009). Public relations. Základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál. Matušková, A., Chytilek, R., Eibl, O. (2012): Teorie a metody politického marketingu. Brno: CDK. Sedláček, T. (2009). Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole. Svoboda, V. (2009). Public relations moderně a účinně. Praha: Grada. Šedivý, M., Mendlíková, O. (2012). Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha, Grada. http://apra.cz/cs/pro_pr_profesionaly/videoknihovna_a_knihovna/knihy.html
Metody hodnocení
Kurz je zakončen seminárními pracemi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/IM144