ISKM01 Informační vědy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (přednášející)
prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V současných informačních vědách dochází ke stále těsnějšímu sepětí mezi technickými a humanitními stránkami disciplíny. Socio-technologický přístup přináší nové metody a aplikace, stejně jako teorie, ovlivňující práci informačních pracovníků. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování, směřující další aktivity v oboru. Cílem předmětu je představit nová témata a trendy v informační vědě, seznámit se stěžejními teoriemi, poukázat na různé aplikace poznatků informační vědy či na oblasti působení otevřené absolventům oboru. Podpora zájmu o odbornou zahraniční literaturu, kritických a argumentačních dovedností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní problémy řešené informačními vědami a vymezit předmět jejich zájmu
- definovat základní pojmy informačních věd
- vysvětlit sociální aspekty designu technických systémů a aplikovat jewjich principy v procesu návrhu systémů a služeb
- vysvětlit aplikaci nových typů informatik v informačních vědách
- porovnat rozdíly mezi malou a velkou vědou a aplikovat je na způsob práce s daty
- rozlišit růlzné druhy interdisciplinarity a vysvětlit problémy s jejím měřením
- identifikovat trendy ve vývoji oboru
- tvořit vzdělávací podcasty
Osnova
 • 1.I-obor - informace, technologie a lidé
 • 2. Předmět informačních studií: co zkoumáme?
 • 3. Data – informace – znalost: mapování základních konceptů
 • 4. Nové druhy informatik - sociální, komunitní, muzejní informatika
 • 5. Sociotechnická teorie a sociotechnické systémy
 • 6. Věda o datech - datové praktiky vědců
 • 7. Studium infrastruktur a teorie hraničních objektů
 • 8. Digitální humanitní vědy a interdisciplinarita
 • 9. Věda o sítích a topologie internetu
 • 10. Teorie činností a design
 • 11. Technostres
 • 12. Teorie globálního mozku a evoluční kybernetika
 • 13. Politika technologií - neoluddismus, transhumanismus a extropiánství
Literatura
  povinná literatura
 • BOWKER, Geoffrey C. a Susan Leigh STAR. Sorting things out: classification and its consequences. Cambridge: MIT Press, 2000, s. 390. ISBN 978-0-262-02461-7.
 • BORGMAN, Christine L. Big data, little data, no data : scholarship in the networked world. Cambridge: The MIT Press, 2015. xxv, 383. ISBN 9780262028561. info
 • KLING, Rob, Howard ROSENBAUM a Steve SAWYER. Understanding and communicating social informatics : a framework for studying and teaching the human contexts of information and communication technologies. 1st Print. Medford, New Jersey: Information Today, 2005. xx, 216. ISBN 1573872288. info
  neurčeno
 • Defining digital humanities :a reader. Edited by Melissa M. Terras - Julianne Nyhan - Edward Vanhoutte. 1 online r. ISBN 9781409469643. info
 • DIX, Alan, Janet FINLAY, Gregory D. ABOWD a R. BEALE. Human-computer interaction. third edition. xxv, 834. ISBN 0130461091. info
 • ROEMER, Robin Chin a Rachel BORCHARDT. Meaningful metrics : a 21st-century librarian's guide to bibliometrics, altmetrics, and research Impact. Chicago, Illiniois: Association of College and Research Libraries, 2015. vii, 241. ISBN 9780838987551. info
 • Beyond bibliometrics : harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Edited by Blaise Cronin - Cassidy R. Sugimoto. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. viii, 466. ISBN 9780262525510. info
 • Digital humanities. Edited by Anne Burdick. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012. x, 141 p. ISBN 9780262312103. info
 • Communities in action : papers in community informatics. Edited by Larry Stillman - Graeme Johanson - Rebecca French. 1st pub. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009. viii, 270. ISBN 9781443809597. info
 • Constructing and sharing memory : community informatics, identity and empowerment. Edited by Larry Stillman - Graeme Johanson. 1st pub. Newcastle: Cambridge scholars publishing, 2007. xxiii, 369. ISBN 9781847182777. info
 • BRADLEY, Gunilla. Social and community informatics : humans on the net. 1st pub. London: Routledge, 2006. xiv, 265. ISBN 0415381843. info
 • Kde končí pustina : politika a transcendence v postindustriální společnosti. Edited by Theodore Roszak, Translated by S. M. Blumfeld. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. 441 s. ISBN 8072601466. info
 • LATOUR, Bruno. Reassembling the social : an introduction to actor-network-theory. New York: Oxford University Press, 2005. x, 301. ISBN 9780199256051. info
 • BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Translated by František Slanina. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2005. 274 s. ISBN 8071857513. info
 • A companion to digital humanities. Edited by Susan Schreibman - Raymond George Siemens - John Unsworth. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xxvii, 611. ISBN 9781405168069. info
 • Actor-network theory and information systems. Edited by Ole Hanseth - Margunn Aanestad - Marc Berg. [Bradford, England]: Emerald Group Pub., 2004. p. 132-231. ISBN 0861769821. info
 • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 2003. vyd. Praha: TRITON, 2003. 158 s. Psychologická setkávání, sv. 6. ISBN 80-7254-360-1. info
 • NARDI, Bonnie A. a Vicki O'DAY. Information ecologies : using technology with heart. Cambridge: MIT Press, 1999. xiv, 232. ISBN 0262640422. info
 • DAVENPORT, Thomas H. a Laurence PRUSAK. Information ecology : mastering the information and knowledge environment. New York: Oxford University Press, 1997. 255 s. ISBN 0195111680. info
 • Context and consciousness : activity theory and human-computer interaction. Edited by Bonnie A. Nardi. London: MIT Press, 1996. xiii, 400. ISBN 0262140586. info
 • BIJKER, Wiebe E. Of bicycles, bakelites, and bulbs: toward a theory of sociotechnical change. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1995. info
 • The cult of information : a neo-luddite treatise on high tech, artificial intelligence, and the true art of thinking. Edited by Theodore Roszak. Berkeley: University of California Press, 1994. xlviii, 26. ISBN 0520085841. info
 • Scholarly communication and bibliometrics. Edited by Belver C. Griffith - Christine L. Borgman. Newbury Park: SAGE Publications, 1990. 363 s. ISBN 0803938799. info
 • STRAKA, Josef. Sociální informatika :terminologický a výkladový slovník pro posluchače katedry vědeckých informací a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1990. 217 s. ISBN 80-7066-324-3. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou krátkých přednášek, na něž navazují aktivity (diskuze, rozbory,kolaborativní spolupráce apod.) v hodině, založené na předem nastudované literatuře, zadané lektorem.
Metody hodnocení
Studenti ke všem zadaným textům vypracovávají krátkou kritickou esej či anotaci. Kurz je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ISKM01