ISKM03 Literatura, knihovní procesy a trh

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 G24
Předpoklady
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zastřešuje knihovědné a literární aspekty studijního programu. V historických souvislostech a na románském teritoriálním přístupu studentům zprostředkuje fenomény estetično, autorství, literární pole, knižní trh, nakladatelství nebo akviziční problematiku. Předmět má vzhledem k postavení v kurikulu studijního programu dva stěžejní cíle:
1) Dát studentům relevantní poznání knižního trhu a knihovních procesů na pozadí vývoje literatury, společnosti a humanitních věd;
2) Vést studenty k tomu, aby si uvědomili a chápali faktory, které se na vývoji pojetí spisovatele, literárního pole a akvizice podílely v minulosti a které jsou hybateli současného dění.
Kompetenčním cílem výuky předmětu je vést studenty ke schopnosti verbální i písemnou formou reflektovat jednotlivá témata předmětu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- zná historickou perspektivu pojmů krásno, autor, text, dílo, příjemce et cetera;
- rozumí vývoji časopiseckého a knižního trhu;
- chápe v historických souvislostech vývoj a strukturu literárního pole a nakladatelství;
- je schopen v praxi aplikovat získané znalosti o současné akviziční praxi a statistikách o činnosti paměťových institucí;
- má relevantní přehled o tematické odborné literatuře a umí s ní interagovat;
- je schopen v práci se zdroji provést kritickou refexi témat předmětu verbální i písemnou formou
Osnova
 • 1. Původ a raný vývoj krásna, estetična v kontextu umělecké literatury;
 • 2. Historická recepce pojmů autor, text, dílo, příjemce I.;
 • 3. Historická recepce pojmů autor, text, dílo, příjemce II.;
 • 4. Vývoj pojetí autorství;
 • 5. Vznik časopiseckého a knižního trhu;
 • 6. Proměna postavení spisovatele;
 • 7. Proměna a vývoj od moderny k postmoderně: vývoj a struktura literárního pole;
 • 8. Proměna a vývoj od moderny k postmoderně: struktura nakladatelství;
 • 9. Akvizice;
 • 10. Sledování knižního trhu;
 • 11. Statistiky, Evidence based librarianship + acquisition on demand;
 • 12.- 13. Hodnocení, závěrečná reflexe studentů
Literatura
  povinná literatura
 • KYLOUŠEK, Petr a Petr DYTRT. Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole (Les Regles de l'Art. Genese et structure du champ littéraire). Překladatelé. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 496 s. Teoretická knihovna, č. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. URL info
  doporučená literatura
 • LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Edited by Franco Alessio, Translated by Lada Bosáková. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2014. 935 s. ISBN 9788074291302. info
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. ed. New York: Verso, 2006. xv, 240. ISBN 1844670864. info
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and extended ed. London: Verso, 1991. xv, 224. ISBN 0860915468. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná s diskusním blokem;
Aktivizační činnosti studentů
Metody hodnocení
Zkouška
Pro řádné ukončení předmětu je třeba aktivní přístup k výuce, splnění všech průběžně zadaných úkolů (například reflektivní četba odborné literatury a její písemné zpracování)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ISKM03