KPI11 Kurz práce s informacemi

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Dvořáková (cvičící)
Mgr. Jan Harnušek (cvičící)
Bc. Radmila Kouřilová (cvičící)
Mgr. Pavla Martinková (cvičící)
Mgr. Monika Martonová (cvičící)
Mgr. Zuzana Matulíková (cvičící)
Mgr. Tereza Miškechová (cvičící)
Mgr. Lenka Ondráčková (cvičící)
Mgr. Pavla Popeláková, DiS. (cvičící)
Mgr. Jana Uchočová (cvičící)
Mgr. Petr Urban (cvičící)
Mgr. et Mgr. Hana Všetečková (cvičící)
Mgr. Marta Zonková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Tulinská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KPI11/DvorakovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Dvořáková
KPI11/HarnusekA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harnušek
KPI11/KunovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Matulíková
KPI11/MartonovaB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Martonová
KPI11/MartonovaC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Martonová
KPI11/MatejkovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Všetečková
KPI11/MatejkovaC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Všetečková
KPI11/MinarikovaB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Martinková
KPI11/MinarikovaC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Martinková
KPI11/MiskechovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Miškechová
KPI11/MiskechovaB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Miškechová
KPI11/OndrackovaB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Ondráčková
KPI11/OndrackovaC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Ondráčková
KPI11/SchwarzovaB: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
KPI11/Tulinska: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Tulinská
KPI11/UchocovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Uchočová
KPI11/UrbanA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Urban
KPI11/VavrickovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Popeláková
KPI11/ZonkovaA: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Zonková
Předpoklady
Počítačová gramotnost na uživatelské úrovni. Schopnost práce s internetem, zvídavost, schopnost samostatné práce a touha samostatně hledat řešení, základy angličtiny jsou vítané, ale nikoli nezbytné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/350, pouze zareg.: 0/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/350
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet základní kompetence, které se týkají práce s odborným textem a se zdroji – od vyhledávání po vlastní tvorbu.
Je koncipován tak, aby studentům mohl pomoci s následujícími problémy: Máte problémy s vyhledáváním zdrojů pro své seminární či diplomové práce? Chtěli byste lépe vyhledávat na Internetu? Neumíte správně posoudit odbornost textu? Potřebujete se naučit správně citovat a uvádět použité zdroje podle vyžadované normy?

Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu umět:
 • nalézt správná místa pro vyhledávání informací,
 • efektivně vyhledávat v odborných databázích a nalézt tak kvalitní zdroje pro svoji práci,
 • dobře volit klíčová slova,
 • správně citovat a zvýšit si tak hodnotu své práce,
 • lépe psát odborné vysokoškolské práce,
 • kriticky posoudit, který zdroj je pro vás ten správný a důvěryhodný,
 • užívat metody efektivního a kritického čtení,
 • psát si poznámky a organizovat si je
 • Osnova
  • Definování tématu
  • Vyhledávání na internetu
  • Databáze odborných textů
  • Zdroje a způsoby získání informací
  • Hodnocení zdrojů a informací
  • Organizace informací
  • Tvorba textu
  • Citování a práce s cizími myšlenkami
  • Formální zpracování textu
  • Prezentace a sdílení
  Literatura
   doporučená literatura
  • BEČKA, Josef Václav. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Novinář, 1974. 177 s. info
  • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
  • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 s. ISBN 978-80-260-6074-1. oficiální stránka knihy info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
   neurčeno
  • BELCHER, Wendy Laura. Writing your journal article in 12 weeks : a guide to academic publishing success. Los Angeles: SAGE, 2009. xxi, 351. ISBN 9781412957014. info
  • COTTRELL, Stella. The study skills handbook. 4th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. vi, 426. ISBN 9781137289254. info
  • GODFREY, Jeanne. How to use your reading in your essays. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. viii, 162. ISBN 9781137294685. info
  • GREETHAM, Bryan. How to write better essays. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xi, 315. ISBN 9781137293282. info
  Výukové metody
  Kurz je plně distanční s týdenní periodicitou. Metody: E-learning, průběžné úkoly a kvízy, závěrečný test a seminární práce.
  Metody hodnocení
  E-learningový kurz. Každý týden student vypracuje úkol dle stanoveného zadání. Tyto úkoly jsou nezbytnou podmínkou pro ukončení předmětu. Je potřeba splnit všechny úkoly.
  Závěrečného hodnocení se skládá z těchto částí: - plnění úkolů - plnení kvízů - písemného testu - seminární práce.
  Informace učitele
  http://kisk.phil.muni.cz/kpi
  PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH KURZU http://kisk.phil.muni.cz/kpi
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.