KR023 Hellenistic Philosophy

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A21
Předpoklady
The completion of the course KR022 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés is a plus, but by no means a necessary requirement for enrollment.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course serves as an introduction to the Greek philosophy of the Hellenistic period. Lectures are complemented with readings and discussions of the primary texts.
Following the successful completion of the course, studnents will have obtained an orientation in the works of the most important figures of Hellenistic philosophical schools (Epicureism, Skepticism, Stoicism). Some attention will be dedicated also to the Roman authors writing in Latin (Lucretius, Cicero, Seneca).
Reading of the primary literature will serve as an introduction to the fundamental fields of systematic philosophy (ontology, epistemology, ethics, political philosophy).
Výstupy z učení
Following the successful completion of the course, the student will be able to:
- provide an overview of the changing political climate of the Hellenistic age and its relation to the form and contents of the great philosophical schools;
- describe Epicurus' philosophy and its connection with the atomism of Leucippus and Democritus;
- summarize the epistemology of the Skeptical school;
- identify main tenets of the Stoics, especially in the domains of logic, philosophy of language, natural philosophy and ethics;
- describe and evaluate the reception of Greek hellenistic philosophy in Rome.
Osnova
 • 1. General introduction to the Greek philosophy of the Hellenistic period.
 • 2. Epicurus and his schools.
 • 3. Epicureism: Ontology, epistemology, ethics.
 • 4. Skepticism I: Pyrrho and Timon.
 • 5. Skepticism II: Arcesilaus and Carneades.
 • 6. Stoa I: Introduction, logic and the philosophy of language.
 • 7. Stoa II: Natural philosophy.
 • 8. Stoa III: Ethics.
 • 9. Philosophy in Rome I: Lucretius and the metamorphoses of Epicureism.
 • 10. Philosophy in Rome II: Cicero, Skepticism and eclecticism.
 • 11. Philosophy in Rome III: Seneca and Stoicism.
 • 12. Concluding remarks.
Literatura
  povinná literatura
 • Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Pelhřimov: Nová tiskárna 1995.
 • Zlomky starých stoikov. Bratislava: Pravda 1984.
 • Epiktétos: Rukojeť - Rozpravy. Praha: Svoboda 1972.
 • Titus Lucretius Carus: O přírodě. Praha: Svoboda 1971.
 • Marcus Tullius Cicero: Tuskulské hovory. Praha: Svoboda 1976.
 • Lucius Annaeus Seneca: Výbor z listů Luciliovi. Praha: Svoboda 1969.
 • Long, A. A.: Hellénistická filosofie. Praha: Oikoymenh 2003.
  doporučená literatura
 • Mas, S. (2011). Sabios y necios: Una aproximación a la filosofía helenística. Madrid: Alianza.
 • Sharples, R. W. (1996). Stoics, Epicureans and Sceptics: An introduction to Hellenistic Philosophy. Abingdon - New York: Routledge.
 • Long, A. A. (2006). From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 • Festugière, A.-J. (1996). Epikúros a jeho bohové. Praha: Oikoymenh.
 • Reale, G. (2004). Storia della filosofia greca e romana, vol. V: Cinismo, epicureismo e stoicismo. Milano: Bompiani.
 • Algra, K. - Barnes, J. - Mansfeld, J. - Schofield, M. (eds.) (1999). The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rist, J. M. (1998). Stoická filosofie. Praha: Oikoymenh.
 • Long, A. A. (2002). Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life. Oxford: Clarendon Press.
 • Long, A. A. - Sedley, D. N. (eds.) (1987). The Hellenistic Philosophers. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Woolf, R. (2015). Cicero: The Philosophy of a Roman Sceptic. London - New York: Routledge.
 • Sedley, D. (1998). Lucretius and the Transformation of Greek Wisdom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gale, M. R. (ed.) (2007). Oxford Readings in Classical Studies: Lucretius. Oxford: Oxford University Press.
 • Gillespie, S. - Hardie, P. (eds.) (2007). The Cambridge Companion to Lucretius. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bartsch, S. - Schiesaro, A. (eds.) (2015). The Cambridge Companion to Seneca. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
The course is a combination of lectures and class discussions. Systematic home reading and preparation for clases is necessary requirement for the successful completion of the course.
Metody hodnocení
Multiple-choice written test (pass mark = 70%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KR023