LgMA05 Antropolingvistika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 10:00–11:40 G24
Předpoklady
Zájem o informace, které nám jazyk zprostředkovává.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit posluchače se standardními metodami etymologické práce na materiálu indoevropských jazyků. Posluchači by měli zvládnout základní metody etymologické práce.
Výstupy z učení
Posluchači by měli být schopni dohledat důvěryhodné informace o etymologii, resp. původu konkrétních slov, osobních jmen i místních jmen, a kriticky je vyhodnotit.
Osnova
 • 1. Hláskové zákony: počátek, vnitřek a konec slova. 2. Morfologické členění slova: kořen, kmen, derivační sufixy, prefixy, vlastní jmenná a slovesná flexe, skládání. 3. Zákony objasňující tzv. výjimky ze standardních koespondencí: Vernerův, Grassmannův, Bartholomaeho, Brugmannův aj. 4. Inovace vs. archaismy: Leskienovo pravidlo (příklad slovanského l-epentetického). 5. Etymologické ilustrace z jednotlivých sémantických okruhů a metoda Wörter und Sachen: 5.1. Části těla. 5.2. Příbuzenské termíny. 5.3. Přírodní fenomény: živá i neživá přírody. 5.4. Kulturní slova.
Literatura
  doporučená literatura
 • MOLDANOVÁ, Dobrava, Naše příjmení. Praha: Mladá fronta 1983.
 • KOPEČNÝ, František, Průvodce našimi jmény. Praha: Academia 1991.
 • REJZEK, Jiří, Český etymologický slovník. Praha: Leda 2015.
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Praha 1947-1960.
 • A. Erhart. 1984. Základy jazykovědy. Praha: SPN.
  neurčeno
 • MACHEK, Václav, Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia 1971.
Výukové metody
Přednášející ukáže základní etymologické postupy, spojující analyzovaná slova s fenomény, které označují. Poté se studenti pokoušejí samostaně tyto metody aplikovat ve vlastním etymologickém bádání.
Metody hodnocení
Samostatně zpracované etymologie slov z různých sémantických oruhů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LgMA05