MED04 Nejstarší dějiny Středomoří (Etruskové, Římané, Arabové)

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Jana Malaníková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 A21
Předpoklady
! OBOR ( DST ) && ! OBOR ( DEST ) && (! LJBcA09 Dějiny antického světa I ) && (! LJBcA10 Dějiny antického světa II ) && ! NOW ( LJBcA10 Dějiny antického světa II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz připravuje studenta na pochopení vlivů a tradic, jaké ve Středomoří působily od vzniku římského státu až po vznik muslimských emirátů a chalífátů na východě i na západě.
Po skončení kurzu bude schopen popsat a vysvětlit různé změny římských institucí a společnosti;
vyložit růst a úpadek římské říše;
diskutovat o významu římské civilizace pro současnou Evropu;
vyložit hlavní změny ve Středomoří po tzv. pádu římského impéria;
analyzovat změny a význam, které přinesl muslimský výboj;
vyložit význam středomořského prostoru ve světových dějinách a lépe chápat vývoj různých etnik, žijících ve Středomoří dnes.
Osnova
 • 1. Etruská civilizace, Foiníčané v západním Středomoří (Karthago)
 • 2. Etnické a jazykové podmínky ve starověké Itálii
 • 3. Počátky římského státu
 • 4. Řím v době republikánské
 • 5. Výboje Říma ve Středomoří za doby republiky, romanizace Středomoří
 • 6. Řím doby císařské – principát
 • 7. Řím doby císařské – dominát a změny ve Středomoří
 • 8. Změny v oblasti Středomoří za pozdní antiky
 • 9. Změny v oblasti Středomoří za velkého stěhování národů
 • 10. Nejstarší dějiny Arabského poloostrova, původ muslimské ummy
 • 11. Muslimové v západním Středomoří
 • 12. Muslimové ve východním Středomoří
 • 13. Kulturní přínos Římanů, Etrusků, Karthaginců a Arabů pro středomořskou oblast
Literatura
  neurčeno
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die Gewalt bei der Steuererhebung in der Spätantike. Classica Cracoviensia, Krakov, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 9-26. ISSN 1505-8913. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Translated by Alena Jindrová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1999. 472 s. ISBN 8072570099. info
 • GRANT, Michael. Dvanáct cézarů. Translated by Alena Jindrová-Špilarová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1998. xi, 246 s. ISBN 80-86070-60-3. info
 • GRANT, Michael. Pád říše římské. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. [Brno]: BB art, 1997. xii, 208 s. ISBN 80-86070-32-8. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 8020505369. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Občanská společnost v antickém Římě. In Duchovní svět občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Bolzano, sdružení pro vědu a kulturu, 1996. s. 71-87, 17 s. info
 • BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : (ve třech fázích jeho vývoje). Edited by Viktor Knapp - Jan Burian. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1995. 280 s. ISBN 8020005455. info
 • CRAWFORD, Michael H. Die römische Republik. Translated by Barbara Evers - Silke Evers. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1994. 260 s. ISBN 3-423-04404-7. info
 • VLČEK, Emanuel. Dějiny pravěku a starověku. [Část 2], Hlava X-XXI [Vlček, 1989]. Edited by Jan Pečírka - Miroslav Buchvaldek. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. S. 582-105. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • CHRIST, K. Die Römer. München, 1984. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století [1-6653]. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983. info
 • RICHTER, Stanislav. Kartágo : po stopách Punů, Římanů a Vandalů. Praha: Vyšehrad, 1975. info
 • KELLER, Werner. Etruskové : Denn sie entzündeten das Licht (Orig.). Translated by Radislav Hošek. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974. 386 s. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. info
 • HOŠEK, Radislav. Římské náboženství. [Sv.] 1, Od nejstarších představ k Caesarově diktatuře. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
 • RUIZ, Vincenzo Arangio a ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
 • BURIAN, Jan a Bohumila MOUCHOVÁ. Záhadní Etruskové. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1966. 208 s. info
 • JONES, A. H. M. The later roman empire, 284-602 : a social economic and administrative survey. Vol. I. 1. ed. Norman: University of Oklahoma Press, 1964. xiv, 766 s. info
 • JONES, A. H. M. The later roman empire, 284-602 : a social economic and administrative survey. Vol. II. 1. ed. Norman: University of Oklahoma Press, 1964. vi, S. 767. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
Výukové metody
přednášky (2 hodiny týdně), četba pramenů k dějinám starověkého Říma
Metody hodnocení
Ústní zkouška zaměřená na ověření orientace v dějinách starověkého Řecka a Říma.
Informace učitele
S literaturou, kterou není možno vložit (systém to neumožňuje), budou studenti seznámeni v průběhu výuky. Students will be informed about the additional literature in the lessons.
Užitečné odkazy / Useful links:
http://pelagios.org/maps/greco-roman/
http://www.jeux-historiques.com/
http://formaurbis.stanford.edu/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/MED04

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 02:47, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému