MEDMgr12 Moderní arabská literatura

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 A24
Předpoklady
TYP_STUDIA ( NMD )
Absolvování předmětu MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I je výhodou, ale nikoli nutností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s vývojom modernej arabskej prózy, poézie a drámy, s dôrazom na proces kultúrnej obrody v arabskom svete a následné formovanie národných literatúr v jednotlivých arabských krajinách. Oboznámime sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi literárnej tvorby v Egypte, Sýrii, Libanone, Palestíne a v krajinách severnej Afriky, ako aj s fenoménom ženskej tvorby v krajinách arabského sveta. Vybrané diela si študenti osvoja prostredníctvom českých a slovenských prekladov.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budú študenti schopní:
- situovať najvýznamnejšie diela arabskej literatúry do kultúrno-spoločenského kontextu;
- analyzovať a interpretovať literárne diela poetického i prozaického charakteru;
- prezentovať svoju vlastnú analýzu v ústnej aj písomnej forme prostredníctvom diskusie a záverečnej eseje.
Osnova
 • Kultúrno-spoločenské predpoklady formovania modernej arabskej literatúry (nahda).
 • Vznik arabskej tlače a formovanie modernej spisovnej arabčiny.
 • Vznik modernej arabskej prózy; krátke prozaické útvary.
 • Arabský román.
 • Rozvoj arabskej drámy.
 • Počiatky modernej arabskej poézie.
 • Egyptská moderná literatúra.
 • Libanonská moderná literatúra.
 • Sýrsko-libanonská emigrantská škola v USA.
 • Literárna tvorba žien v arabskom svete.
Literatura
  povinná literatura
 • KANAFÁNÍ, Ghassán. Muži na slunci a jiné povídky [21167]. Praha: Svoboda, 1982. info
 • IBRÁHIM, Sunʿalláh. Komise. Praha: Dar Ibn Rushd, 2005. ISBN 80-86149-45-5. info
 • HUSAIN, Táhá. Volání hrdličky. Translated by Ivan Hrbek. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. info
 • AL-GHÍTÁNÍ, Džamál. Zajní Barakát. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-200-6. info
 • MAHFÚZ, Nagíb. Skandál v Káhiře [62]. Praha: Odeon, 1968. info
 • MAHFÚZ, Nadžíb. Putovanie Ibn Fattúmu. Prešov: Baum, 2007. ISBN 978-80-968575-6-2. info
 • SÁLEH AT-TAJJIB, 1929-. Cesta na sever [2-7326]. Praha: Odeon, 1986. info
 • ZAJDĀN, Jūsuf. Azazel. Praha: Plus, 2011. 397 s. ISBN 978-80-259-0049-9. info
  doporučená literatura
 • GAŽÁKOVÁ, Zuzana a Ján PAULINY. Arabský jazyk a kultúra. Arabský: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3401-3. info
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost. Translated by Šimon Pellar. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 566 s. ISBN 9788074220593. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Moderní literatury arabského Východu : 1880-2000. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 310 stran. ISBN 9788024629643. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • ONDRÁŠ, František. Autobiografický narativní dokument v díle egyptského autora Sunʿalláha 'Ibrāhīma. Praha: Set out, 2008. 176 s. ISBN 978-80-86277-62-2. info
 • ONDRÁŠ, František. Moderní egyptská próza v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Praha: Set out, 2003. 135 s. ISBN 8086277305. info
 • PANTŮČEK, Svetozár. Literatury severní Afriky : Alžírsko; Tunisko; Maroko; Libye. Praha: Panorama, 1978. info
Výukové metody
Výučba prebieha formou prednášky a seminára k prečítanej literatúre (diskusia, interpretácia, analýza ukážky z diela). Vybrané texty možno nájsť v študijných materiáloch.
Rozsah priebežného čítania budú tvoriť úryvky z vybraných diel (v prípade prozaických textov) alebo výber z básnickej tvorby. Preukázanie znalostí textov väčšieho rozsahu bude súčasťou záverečnej skúšky.
Metody hodnocení
Záverečné hodnotenie: ústna skúška a seminárna práca.
Priebežné hodnotenie: čítanie textov, aktívne zapájanie sa do rozhovorov nad prečítanou literatúrou.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/MEDMgr12