MVK_13 Copyright Law for Arts Management

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (lecturer)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 10:00–11:40 N41
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In the end of the course, students will be able to understand the issues of copyright law according to the act No. 121/2000 Sb. as amended and they will gain a basic overview of international treaties and directives of the European union regulationg the given matters.
Syllabus
 • notion of intellectual property, copirights and related rights, differences between Continental-Europe and Anglo-American system
 • overview of international treaties for protection of copyrights and related rights
 • object of copyright law under the Act No. 121/2000 sb.
 • features of copyrighted work, what is not a copyrighted work, authors, co-authors
 • economic rights, fair use, limitations of economic rights
 • moral rights
 • specific types of works
 • related rights
 • licence
 • protection of copyrights and related rights
 • collective rights management
Literature
 • Autorské právo, průmyslová práva :autorský zákon, patenty, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, plemena zvířa. Ostrava: Sagit, 2004. 192 s. ISBN 8072083988. info
 • MURÍŇ, Peter. Autorské právo : (autorské právo, právo výkonných umelcov a s obidvoma súvisiace majetkové práva). Bratislava: Epos, 2002. 367 s. ISBN 8080574693. info
 • TELEC, Ivo. Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 12, p. 539-541. ISSN 1210-6410. info
 • TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví? (Intellectual property?). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 10-11, p. 872-885. ISSN 0324-7007. info
 • FIŠEROVÁ, Milena. Duševní vlastnictví : Autorské právo. Práva průmyslová. 1. vyd. Praha: Sekurkon, 1993. 39 s. info
 • SAUNDERS, D. J. Authorship and copyright. 1. ed. London: Routledge, 1992. ix, 269. ISBN 0415041589. info
 • STRÖMHOLM, Stig. Copyright - comparison of laws (Přív.) : Copyright - national and international development. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 102 s. info
 • STRÖMHOLM, Stig. Copyright - national and international development : Copyright - comparison of laws (Přív.). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 40 s. info
 • CRAIG, Joyce. Copyright law. New York: Matthew Bender, 1986. 1 sv. (růz. info
 • DIETZ, Adolf. Copyright law in the European community : a comparative investigation of national copyright legislation, with special reference to the provisions of the treaty establishing the European economic community. Alphen aan den Rin: Sijthoff & Noordhoff, 1978. xxi, 312 s. ISBN 90-286-0698-X. info
 • The International Association of Legal Science. International encyclopedia of comparative law. Volume XIV, Copyright and industrial property : Copyright and industrial property (Variant). Edited by Eugen Ulmer - René David. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1975. info
Teaching methods
lectures, discussion
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/MVK_13