MVK_25 Kapitoly z dějin kulturních institucí

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit evoluci některých segmentů kultury v dlouhodobé perspektivě, včetně jejich ekonomické dimenze, a seznámení studentů s různými myšlenkovými přístupy ke kulturním aktivitám v průběhu staletí a dnes. V jednotlivých lekcích budou vybrané instituce kultury představeny jednak v kontextu dobového ekonomického myšlení (nebo v kontextu dílčích ekonomických teorií), jednak v kontextu postupného vývoje. Bude vysvětlena vysoká variabilita různých podob financování kulturních institucí a způsoby propagace kulturních statků. Závěrečná část přednášky propojí historické lekce se současným stavem a současnými trendy.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - definovat a vyjmenovat různé druhy cenové diskriminace a vysvětlit její roli v oblasti kultury, zejména v opeře - vysvětlit společenské i ekonomické souvislosti dlouhodobého přesunu kulturních aktivit do veřejného sektoru - analyzovat příčiny růstu cestovního ruchu a jeho dopady na navštěvované destinace - vysvětlit a zdůvodnit specifika trhu s uměním - interpretovat proměny památkové péče v kontextu společenských a hospodářských změn
Osnova
  • Evoluce hospodaření kulturních institucí - na cestě od soukromého do veřejného sektoru
  • Operní domy jako průkopníci dokonalé cenové diskriminace
  • Dějiny turismu jako jiná podoba hospodářských dějin
  • Business as usual - Oceňování kvality na trzích s uměním a trzích s padělky
  • Muzea - instituce mezi minulostí a budoucností
  • Dějiny památkové péče - hledání hodnoty v ekonomii a v dějinách umění
Literatura
  • A handbook of cultural economics. Edited by Ruth Towse. Cheltenham: Edward Elgar, 2003. xi, 494. ISBN 1840643382. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse.
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. Zápočet ústní. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek. Ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/MVK_25