NARX13 Fantastics in the pop-culture

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Zelinová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Timetable
Wed 18:00–19:40 K12
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seminář je věnován vlivu fantastické literatury na současnou popkulturu. Sleduje důležité mezníky v oblasti filmu, ilustrací, divadla, herního průmyslu a hodnotí pozici fantastiky v běžném životě. Soustředí se na stav českého fandomu a jeho vlivu na vývoj žánru nejen u nás, ale i ve světě. Součástí semináře budou i praktické ukázky jednotlivých fenoménů a beseda s vybranými významnými členy (organizátory conů, LARPů, ilustrátory apod.).
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
-Analyzovat a kriticky hodnotit vývoj a funkci hudby ve filmech s fantastickým prvkem/ filmových adaptacích;
-Orientovat se ve filmových adaptacích fantastické literatury a rozpoznávat inspirační zdroje u původních námětů;
-Chápat pozici herního průmyslu v současné popkultuře;
-Orientovat se ve vývoji českého fandomu a jeho spjatost s vývojem české fantastické literatury.
Syllabus (in Czech)
 • Fantastická hudba – vývoj soundtracku od Metropolis k Avengers
 • Filmové adaptace fantastiky
 • Vliv fantastiky na moderní drama a divadlo
 • Ilustrace a komiks
 • Pozice fantastiky v herním průmyslu
 • Vývoj a dosah fandomu
Literature
  recommended literature
 • JENKINS, Henry. Fans, Bloggers, and Gamers. Exploring Participatory Culture. New York – London : New York University Press, 2006. ISBN 978-0-8147-4284-6.
 • HILLS, Matt. Fan Cultures. London – New York : Routledge, 2002. ISBN 0-203-36133-4
 • ADAMOVIČ, Ivan. Bída a lesk fanouškovství. In: Ikarie, roč. 14, 2003, č. 11, s. 34. ISSN 1210-6798
 • JENKINS, Henry. Textual Poachers. Television Fans and Participatory Culture. [Updated 20th Anniversary Edition]. New York : Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-53328-7
 • KUDLÁČ, Antonín K. K. Anatomie pocitu úžasu : česká populární fantastika 1990-2012 v kulturním, sociálním a literárním kontextu. První vydání. Brno: Host, 2016. 223 stran. ISBN 9788074917646. info
 • KUDLÁČ, Antonín K. K. Literatura přes palubu. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 211 s. ISBN 9788087378250. info
 • ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. Translated by Michael Hauser - Milan Váňa. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2009. 62 stran. ISBN 9788072984060. info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text (Fandom and Text). Praha: Triton, 2006. 148 pp. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • BARTHES, Roland. Mytologie. Translated by Josef Fulka. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004. 170 s. ISBN 808656973X. info
 • GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur : vybrané eseje. Translated by Hana Červinková - Václav Hubinger - Hedvika Humlíčková. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 565 stran. ISBN 8085850893. info
Teaching methods (in Czech)
Vypracování referátu na daná témata, diskuze, ústní prezentace
Assessment methods (in Czech)
Tři krátké vstupy na seminářích za semestr, závěrečná esej na vybrané téma, aktivní účast, maximálně dvě absence
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: blok.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/NARX13