PAPVA_30 Moderní spisovná arabština pro pokročilé IIB. Hovorový jazyk

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 13:00–15:40 T205
Předpoklady
Predmet nadväzuje na kurz PAPVA_29 Moderní spisovná arabština pro pokročilé III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je zameraný na rozvoj aktívnej znalosti jazyka slovom i písmom s cieľom porozumieť hovorenému slovu a ďalej rozvíjať aktívne komunikačné zručnosti študentov formou zhrnutia informácií ako z písaných, tak aj z hovorených zdrojov a ich následnej interpretácie. Budú pritom využité tlačené aj audiovizuálne materiály, predovšetkým pôvodné texty z arabských médií. Odborná terminológia II. Sýrska hovorová arabčina II. Výstupná úroveň: B1.2. podľa SERR.
Výstupy z učení
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný:
- čítať nevokalizovaný text pokročilej náročnosti a rozsahu;
- porozumieť hovorenému textu na pokročilej úrovni;
- porozumieť písanému textu na pokročilej úrovni;
- obsahovo a myšlienkovo zhrnúť a interpretovať náročnejší arabský text.
Osnova
 • Témy:
 • 1. Archeológia Predného východu.
 • 2. Súčasná arabská spoločnosť.
 • 3. Sýrske reálie.
 • 4. Pokročilá komunikácia v sýrskom dialekte.
Literatura
 • Schulz, E., Krahl, G., Reuschel, E.: Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
 • Leu, H., al-Ghafari, I., Palästinensisch-Syrisch-Arabisch : Wort für Wort, Reise-Know-How Verlag Rump, Beilefeld 2005
 • Brustad, K., Al-Tonsi, A., Al-Batal, M.: Al-kitaab fii Ta´allum al-´Arabiyya with DVDs, Part Two, Second Edition, Washington , D.C., 2007.
 • BAHBOUH, Charif, Jiří FLEISSIG a Karel KELLER. Arabština pro pokročilé. Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd, 2008. 180 s. ISBN 978808614951X. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav a František ONDRÁŠ. Moderní spisovná arabština : vysokoškolská učebnice. Praha: Set out, 2007. 287 s. ISBN 8086277518. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 255 s. ISBN 80-7184-785-2. info
 • Slovník arabsko/český, česko/arabský : 4500 nejpoužívanějších slov denního tisku, úředních listin a naukové prózy. Edited by Luboš Kropáček. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 529 s. info
Výukové metody
Čítanie a posluch s porozumením, preklad, tematická konverzácia, interpretácia textov a audiovizuálnych materiálov. Domáca príprava na základe práce s arabskými médiami.
Metody hodnocení
Priebežné hodnotenie: dve eseje a dva ústne referáty. Písomný test a ústna skúška na konci semestra: porozumenie hovorenému textu, porozumenie písanému textu, preklad, konverzácia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PAPVA_30