PBM114 Law for Social Pedagogy

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Klusák (lecturer)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 1/30
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with selected legal concepts and relevant legislation. The course especially focusing on criminal and family law.
Learning outcomes
The student be able to: to understand the basic features of the law to understand basic legal concepts to describe the basic features of the Civil Code to describe the basic features of criminal law
Syllabus
 • 1. organization of justice in the territory of the Czech Republic 2. basic knowledge of the area of material criminal law, familiarization with the scale of punishments and their performance, alternatives to imprisonment,characteristics of selected crime, supplemented by practical examples. 3. the Law on Juvenile Justice No. 218/2003 Coll.,the responsibility of the youth for unlawful deeds, acts of the court, cooperation with OSPOD, school and Probation and mediation service, juvenile detention, supplemented by practical examples. 4. Proceedings in matters of children under fifteen years of age, offenses other than criminal ones,measures imposed on children under the age of 15, supplemented by practical examples. 5. deepening the student's knowledge of criminal proceedings according to the Criminal Procedure Code No. 141/1961 Coll., parties to the criminal proceedings,shortened preparatory management, international judicial cooperation, supplemented by practical examples. 6. family law in the new Civil Code No. 89/2012 Coll.,rights and obligations of spouses, marriage,divorce of marriage, determination of parenthood, foster care, parents' relations with children and vice versa, parental responsibility and its suspension, institutional care.
Literature
  recommended literature
 • Trestní řád : komentář. Edited by Pavel Šámal. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. s. v-xii. ISBN 9788074004650. info
 • Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář. Edited by Milana Hrušáková - Pavel Šámal. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. xx, 968. ISBN 9788074003509. info
 • Trestní zákoník : komentář. Edited by Pavel Šámal. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv s. ISBN 9788074001789. info
  not specified
 • ŠÍNOVÁ, Renáta, Ondřej ŠMÍD and Marek JURÁŠ. Aktuální problémy rodinněprávní regulace : rodičovství, výchova a výživa nezletilého. Praha: Leges, 2013. 302 s. ISBN 9788087576748. info
 • SCHÖN, Monika. Postavení rodičů při výchově a péči o dítě (The Status of Parent in Education and Care of a Child). In Šínová, Renáta, ondřej Šmíd, Marek juráš a kolektiv. ŠÍNOVÁ, Renáta and Ondřej ŠMÍD. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. p. 80-89, 10 pp. Teoretik. ISBN 978-80-87576-74-8. info
 • VOLKOVÁ, Jana. Výchova a výživa nechtěných dětí v souvislosti s žalobami wrongful life a wrongful birth (Upbringing and Nutrition of unwanted children in connection with actions wrongful life and wrongful birth). In Šínová, Renáta, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2013. p. 244-251, 8 pp. ISBN 978-80-87576-74-8. info
 • DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA and Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. (Civil Procedure Code. Commentary). 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1986 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. info
Teaching methods
Lecture and seminars. Group discussion. Examples from practice, case studies
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PBM114