PGBICT02 Úvod do ICT

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 C11, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 8/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy z oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií. Studenti si osvojí rovněž praktické dovednosti nezbytné pro porozumění významu a uplatnění digitálních technologií v procesu vzdělávání. Předmět představuje tématiku ICT v širokých souvislostech, přičemž je velmi silně akcentována i aplikační rovina v oblasti uplatnění ICT ve vzdělávání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit principy fungování softwarových aplikací, počítačových sítí a internetu;
- popsat základy algoritmizace;
- identifikovat a užívat značkovací jazyky a dokumentové styly;
- popsat a vysvětlit principy elektronických dokumentů a jejich (online) tvorby, aplikovat tyto principy v praxi;
- pokládat jednoduché databázové dotazy;
- efektivním způsobem vizualizovat data;
- popsat a vysvětlit rozdíly mezi základními formáty obrazu, zvuku a videa;
- čelit nástrahám online komunikace;
- zajistit sobě i ostatním bezpečnou práci s elektronickými daty.
Osnova
 • Z čeho se skládá a jak funguje počítač, počítačové periferie
 • Elementární algoritmy a principy softwarových aplikací
 • Počítačové sítě, komunikační protokoly a základy fungování internetu
 • Online komunikace, komunikační protokoly, pedagogické aspekty online komunikace při skupinovém učení
 • Moderní elektronické dokumenty, sdílená tvorba dokumentů
 • Značkovací jazyky, styly, webové stránky
 • Multimédia a jejich význam pro vzdělávání, formáty, editace
 • Kreativní práce s daty, vizualizace dat, počítačová grafika
 • Hromadné manipulace s daty, databáze, úvod do dotazování
 • Bezpečnost při práci s počítačem, problematika soukromí na internetu
Literatura
  doporučená literatura
 • CHRISTIAN, Brian a Tom GRIFFITHS. Algoritmy pro život : jak využít počítačové algoritmy při každodenním rozhodování. Translated by Filip Drlík. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017, 399 stran. ISBN 9788075550378. URL info
 • KRÁL, Mojmír. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015, 183 stran. ISBN 9788024754536. URL info
 • VIRTANEN, Tuija. Pragmatics of computer-mediated communication. Edited by Susan C. Herring - Dieter Stein. Berlin: De Gruyter Mouton, 2013, xiii, 758. ISBN 9783110214468. info
 • CHÁBERA, Jiří. ECDL : průvodce přípravou na testy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 200 s. ISBN 9788025131442. info
 • LACKO, Ľuboslav. SQL : kapesní přehled. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 96 s. ISBN 8025107884. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuze, samostatná práce na projektu a její obhajoba
Metody hodnocení
Zpracování seminární práce a její obhájení (40 % známky), zkouška online (60 % známky). Pro úspěšné zvládnutí předmětu je zapotřebí minimálně 70 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PGBICT02