PHV447 Novověká věda: vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 A11
Předpoklady
! PH01104 Vybrané kap. z dějin vědy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům tzv. vědeckou revoluci 17. století, kdy došlo k zásadním změnám v mnoha oborech. Jednotlivé přednášky budou věnovány představení nových metod a objevů v okultních vědách, kosmologii, astronomii, fyzice, biologii a geologii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen představit hlavní podmínky vzniku novověké vědy; vysvětlit zlomové události v dějinách vědy; pochopit význam filosofie pro konstituci vědeckého poznání; interpretovat klíčové dobové prameny.
Osnova
 • 1. Starý svět a nový svět
 • 2. Propojený svět
 • 3. Svět nových vědeckých metod
 • 4. Supralunární svět
 • 5. Sublunární svět
 • 6. Mikrokosmos a živý svět
 • 7. Svět, který dospěl
Literatura
 • WOOTTON, David. The invention of science : a new history of the scientific revolution. First published. [London]: Allen Lane, 2015. xiv, 769. ISBN 9781846142109. info
 • PRINCIPE, Lawrence M. The scientific revolution : a very short introduction. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2011. xiv, 148. ISBN 9780199567416. info
 • The scientific revolution and the origins of modern science. Edited by John Henry. 2nd ed. New York: Palgrave, 2001. ix, 160 p. ISBN 0333960904. info
 • Encyclopedia of the scientific revolution from Copernicus to Newton. Edited by Wilbur Applebaum. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2000. xxxv, 758. ISBN 9780815315032. info
 • Rethinking the scientific revolution. Edited by Margaret J. Osler. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xii, 340. ISBN 9780521661010. info
 • SHAPIN, Steven. The scientific revolution. Paperback edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. xiv, 218. ISBN 9780226750217. info
 • The scientific revolution. Edited by Steven Shapin. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1996. xiv, 218 p. ISBN 9780226750224. info
 • Discipline & experiencethe mathematical way in the scientific revolution. Edited by Peter Dear. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xii, 290 p. ISBN 9780226139449. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemné kolokvium týkající se odpřednášené látky Seznam otázek: Seznam otázek: (u zkoušky se čeká schopnost systematicky představit problematiku, ne sepsat všechno, na co si vzpomenete) 1. Renesanční přírodopis 2. Okultní vědy 3. Nové metody poznávání přírody 4. Renesanční a raně novověká astronomie 5. Renesanční a raně novověká fyzika 6. Renesanční a raně novověká medicína a vědy o živé přírodě 7. Taxonomizace přírody a počátky evolučního myšlení
Informace učitele
https://prometheus-nakl.cz/index.php?zobraz=id3&id3=24
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV447