PJ_SLAV05 Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 A31
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Kurz je určen pouze studentům magisterského studia!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními momenty polsko-českých a ukrajinsko-českých kulturních, vědeckých a politických vztahů. Předmětem zájmu je nejen současný stav těchto vztahů, ale také jejich historický vývoj. Předmětem zájmu jsou také dějiny polské a ukrajinské menšiny v českých zemích a dějiny Čechů v Polsku a na Ukrajině. Vzhledem k zaměření kurzu na dva regiony s odlišnými vnějšími i vnitřními aspekty se nabízí také možnost komparace stavu polsko-českých a ukrajinsko-českých vztahů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout hlavní momenty polsko-českých kulturních, vědeckých a politických vztahů;
- shrnout hlavní momenty ukrajinsko-českých kulturních a politických vztahů;
- popsat dějiny Poláků a Ukrajinců v českých zemích;
- popsat dějiny Čechů v Polsku a na Ukrajině;
- identifikovat a okomentovat primární literaturu předmětu;
- analyzovat prameny a dále s nimi pracovat;
- napsat esej na zadané téma a o tématu diskutovat.
Osnova
 • 1. Poláci v českých zemích
 • 2. Dějiny Čechů v Polsku
 • 3. Polsko-české kulturní a vědecké styky
 • 4. Polsko-české politické vztahy
 • 5. Dějiny Čechů na Ukrajině
 • 6. Ukrajinci v českých zemích
 • 7. Ukrajinsko-české kulturní styky
 • 8. Ukrajinsko-české politické vztahy
Literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • MADECKI, Roman, Roman BARON a Jan MALICKI. Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 703 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • KRAFL, Pavel. Přehled česko-polských vztahů do konce 18. století : příručka pro posluchače slavistiky. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2013. 48 s. ISBN 9788086735184. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 216 s. MU v Brně. ISBN 80-210-2568-9. info
 • Ukrajina v současné české historiografii : k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky. Edited by Václav Veber. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. 167 s. ISBN 8070503718. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů II.(1914-1945). první. Praha: Sdružení Čechů z Volyně, 1998. 191 s. ISBN 8O-901878-8-9. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů I. (1868-1914). Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. 211 s. Dějiny volyňských Čechů. ISBN 80-901878-5-4. info
 • BOJKO, Oleksandr Dmytrovyč a Vladimír GONĚC. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Translated by Marek Pavka. Vyd. 1. V Brně: Jota, 1997. 267 s. ISBN 8072170317. info
 • VALENTA, Jaroslav. Nástin dějin Těšínska. Edited by Mečislav Borák. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. : p. info
 • Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 570 s. : i. info
 • VALENTA, Jaroslav. Československo-polské vztahy v nejnovějších dějinách. Praha: Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, 1967. info
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti. 2, Období kapitalismu a imperialismu : Období kapitalismu a imperialismu (Podřaz.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 770 s., [2. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
Výukové metody
Monologické a dialogické metody. Teoretický výklad, praktická cvičení, diskuse, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účást ve výuce, písemný test, závěrečný esej. Test se skládá z 6 hlavních částí (úkolů), pro získání zápočtu je třeba získat min. 60 % správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PJ_SLAV05