PJ_SLAV05 Relations of Czech Lands with Poland and Ukraine

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:00–13:40 A31
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the main moments of Polish-Czech and Ukrainian-Czech cultural, scientific and political relations. The subject of interest is not only the current state of these relations but also their historical development. The subject of interest is also the history of the Polish and Ukrainian minorities in the Czech lands and the history of the Czechs in Poland and Ukraine. Due to the focus of the course on two regions with different external and internal aspects, it is also possible to compare the state of Polish-Czech and Ukrainian-Czech relations.
Learning outcomes
After completing this course the student will be able to:
- summarize the main moments of Polish-Czech cultural, scientific and political relations;
- summarize the main moments of Ukrainian-Czech cultural and political relations;
- to describe the history of the Poles and the Ukrainians in the Czech lands;
- to describe the history of Czechs in Poland and Ukraine;
- to identify and comment on the primary subject literature;
- analyze sources and work with them;
- write an essay on the subject and discuss the topic.
Syllabus
 • 1. Poles in the Czech lands
 • 2. History of Czechs in Poland
 • 3. Polish-Czech cultural and scientific relations
 • 4. Polish-Czech political relations
 • 5. History of the Czechs in Ukraine
 • 6. Ukrainians in the Czech lands
 • 7. Ukrainian-Czech cultural relations
 • 8. Ukrainian-Czech political relations
Literature
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK and Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • MADECKI, Roman, Roman BARON and Jan MALICKI. Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej (Czech Polish Studies in the Context of Central and Eastern Europe). Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 703 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ and Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • MADECKI, Roman and Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo) (Inquiries in Czech Polish Studies : Tradition and Contemporaneity (Philology - History - Politcal Science - Law)). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 pp. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • KRAFL, Pavel. Přehled česko-polských vztahů do konce 18. století : příručka pro posluchače slavistiky. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2013. 48 s. ISBN 9788086735184. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů III. (History of the Volhynian Czechs III.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 216 pp. MU v Brně. ISBN 80-210-2568-9. info
 • Ukrajina v současné české historiografii : k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky. Edited by Václav Veber. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. 167 s. ISBN 8070503718. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů II.(1914-1945) (History of the Volhynian Czechs 2nd part 1914-1945). první. Praha: Sdružení Čechů z Volyně, 1998. 191 pp. ISBN 8O-901878-8-9. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů I. (1868-1914) (History of the Volhynian Czechs (1868 - 1914)). Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. 211 pp. Dějiny volyňských Čechů. ISBN 80-901878-5-4. info
 • BOJKO, Oleksandr Dmytrovyč and Vladimír GONĚC. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Translated by Marek Pavka. Vyd. 1. V Brně: Jota, 1997. 267 s. ISBN 8072170317. info
 • VALENTA, Jaroslav. Nástin dějin Těšínska. Edited by Mečislav Borák. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. : p. info
 • Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 570 s. : i. info
 • VALENTA, Jaroslav. Československo-polské vztahy v nejnovějších dějinách. Praha: Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, 1967. info
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti. 2, Období kapitalismu a imperialismu : Období kapitalismu a imperialismu (Podřaz.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 770 s., [2. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
Teaching methods
Monologic and dialogic methods. Lectures, practical exercises, discussion, homework.
Assessment methods
Active participation in lessons, written test, final essay. The text consists of 6 main parts (tasks), 60 % correct answers is needed to pass.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Kurz je určen pouze studentům magisterského studia!

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/PJ_SLAV05