PSBA028 Bachelor’s Thesis Seminar

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (seminar tutor)
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Katarína Kemková (seminar tutor)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Pavel Moravec, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (seminar tutor)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Vodová (seminar tutor)
Mgr. Martina Vyhnalová (seminar tutor)
MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Department of Psychology – Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology – Faculty of Arts
Prerequisites
No prerequisites required.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the course is to prepare students for their own original research project or theoretical analysis.
Learning outcomes
The course helps students develop their skills in outlining a strategy plan for their research project; teh student will be able to formulate research goals, conduct and write up a literature review, derive a theoretical model and research hypotheses based on the review, choose appropriate research methodology and design, plan and perform data collection, analyse data, formulate conclusions in a way appropriate for scientific literature, and critically evaluate the limitations and contributions of one’s research and point out links with previous research, future directions, and potential applications. In case the student chooses to conduct a purely theoretical study, the course will develop his/her skills of critical selection and evaluation of relevant existing models and findings, in-depth processing of a selected topic, integrating different approaches and theoretical models above and beyond the existing reviews and syntheses, critically analysing a large number of primary sources, evaluate the importance and methodological and empirical foundations of published theories and approaches, deriving original conclusions and theoretical models using the principles of deductive and inductive reasoning, and proposing future research directions and/or original methodological solutions.
Syllabus
 • • Topic selection: describing and justifying the choice of the research problem/theoretical problem
 • • Study of basic relevant literature, narrowing of the topic, and formulation of research goals: describing and justifying the theory-driven conceptual model of the study (how and why the studied constructs or phenomena should be related); formulating research questions and general hypotheses; defining key constructs in the study
 • • Construct operationalization – choice of methodology and development of a research proposal: reviewing and critically evaluating eligible research approaches; choosing and justifying research design and specific methods for the study; formulation of specific hypotheses (if applicable for the given type of research); outlining a strategy and preparing materials for data collection.
 • • In case of a theoretical project: formulating research goals; choosing and justifying approaches for further theoretical analysis; identifying and formulating key arguments; drawing a detailed outline of the thesis with a complete list of topics addressed; study of literature
Literature
  recommended literature
 • Kapounová, J., Kapoun, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2017. 136 stran
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010, 255 s. ISBN 9788073678159. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 97 s. ISBN 8021014466. info
 • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 97 s. ISBN 8021014466. info
 • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 64 s. ISBN 8021007273. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972, 705 s. info
  not specified
 • Literatura pro Seminář k bakalářské diplomové práci je závislá na tématu bakalářské práce - viz zadání bakalářské diplomové práce.
Teaching methods
individual consultations
Assessment methods
Evaluation is derived from consultations with the supervisor, study of literature relevant to the project, and attending to the supervisor’s instructions and requirements in a timely manner. Based on their interests and preferences, students register for one of the topics proposed by the supervisors. They then agree on the schedule of individual consultations with the supervisor. In order to obtain a credit for the course, the student has to comply with the requirements of the supervisor regarding the time, frequency and content of the consultations. The supervisor awards or denies the course credit after deciding whether the student’s progress on his/her project satisfies the requirements for a Bachelor’s diploma thesis.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024, Autumn 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/PSBA028