PSMA017 Master's Thesis Seminar I

Faculty of Arts
Spring 2025
Extent and Intensity
0/2/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (seminar tutor)
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Department of Psychology – Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology – Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Learning outcomes
Define the problem, create working hypotheses, properly selest work goals,
work with professional literature and other sources of information - search, classify and generalize information,
find and use the appropriate method to solving the problem,
proceed in accordance with the ethical principles of scientific / technical work,
prepare and manage the project.
Syllabus
 • 1. Selection of the topic of the diploma thesis.
 • 2. Selection of the supervisor.
 • 3. Specification of the topic of the diploma thesis, setting goals and formulation of the solved professional problem.
 • 4. Elaboration of a detailed outline.
 • 5. Study and description of the current state of knowledge about the problem to be solved (facts, knowledge, opinions, intentions and motives).
 • 6. Conceptual plan of the research plan/project.
Literature
 • EVANS, David, GRUBA, Paul a Justin ZOBEL. How to Write a Better Thesis. Melbourne: Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-042855.
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 97 s. ISBN 8021014466. info
 • SLANÝ, Antonín and Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci (How to write/ not to write a diploma thesis). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 86 pp. ISBN 80-210-0727-3. info
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • Náhradní obsah: dle tematu diplomové práce - viz zadání diplomové práce
Teaching methods
Individual consultations with thesis advisor according to the student's needs and with regard to the level and progress of the work.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Student zapisuje po zadání DP u vedoucího diplomové práce.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024, Autumn 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2025, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2025/PSMA017