RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Čechovská (pomocník)
Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLA01 Úvod do religionistiky
Úvod do religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty s principy, postupy a základními problémy systematické vědecké výzkumné práce a uvést je tak do výzkumu pojatého jako intelektuální řemeslo (Mills).
Student po absolvování kurzu
umí využívat elementární nástroje formalizovaného logického myšlení,
dokáže objasnit, co je věda jako specifická činnost zaměřená na tvrobu vědění,
dokáže objasnit, v čem spočívá specifičnost systematického vědeckého pojmového myšlení ve srovnání s jinými způsoby teoretické artikulace problémů a řešení otázek.
Student rozumí významu teorie ve vztahu k empirickému poznání,
chápe povahu vědeckého vymezování a řešení problémů,
dokáže objasnit základní přístupy k získávání spoolečenskovědního poznání (kvantitativní a kvalitativní přístupy, historický výzkum) volit mezi vhodnými strategiemi s ohledem na řešené výzkumné problémy,
dokáže objasnti vztahy mezi pojmy objektivity, hodnotvé nestrannosti a situovanosti vědce.
Osnova
 • 1. Organizační setkání: Věda jako intelektuální řemeslo
  2. Co je věda
  3. Výzkum v sociálních vědách
  4. Co je to vědecký problém
  5. Sociologie, historie a smysl teorie a metodologie ve vědecké práci
  6. Sociální jednání a jeho výklad
  7. Výzkumné problémy v historické antropologii
  8. Úvod ke kvantitativnímu sociologickému výzkumu
  9. Úvod ke kvalitativnímu sociologickému výzkumu
  10. Systematická práce intelektuálního řemeslníka: Jak si vést záznamy
  11. Problém objektivity sociálněvědného poznání
  12. Výstavba (zakotvené) teorie
Literatura
  povinná literatura
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 2., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 351 s. ISBN 9788072983896. info
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. ISBN 8086569152. info
  doporučená literatura
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
Výukové metody
čtení, psaní komentářů (se slovním a bodovým zpětným hodnocením), diskuse
Metody hodnocení
10 komentářů k četbě, projekt výzkumu, ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2084

Kurz využívá e-learningovou podporu v Elfu: https://elf.phil.muni.cz/elf2/. Přihlásit se do kurzu jako host, a tak se seznámit s podrobným tematickým rozpisem kurzu, zadáním všech úkolů a studijními materiály, lze i bez registrace či zápisu do kurzu pomocí klíče pro hosty. Tento klíč je "milky".


Full content of the course - including detailed schedule, tasks and homework a study materials - is available at the e-learning system Elf: https://elf.phil.muni.cz/elf2/. In case of not being registered or enrolled into the course, this information can be approched through the sa called guest approach. The guest key is "milky".

Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Doporučen současný zápis RLA24.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 11. 2017 11:24, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému