RLBcB405 Náboženství a násilí

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nenadalová (přednášející)
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková (přednášející)
Mgr. Michal Puchovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dan Řezníček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 41/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz představuje problematiku náboženství a násilí v několika rovinách. Dotýká se jak mezináboženských konfliktů, tak i násilí provozovaného a institucionalizovaného uvnitř jednotlivých náboženských tradic v dějinách i současnosti. Kurz vychází z široké definice násilí jakožto aktu nejen fyzické síly, ale také jako projevu manipulace či násilí slovního, dotýká se také otázky nenásilí, která je v některých náboženských tradicích řešena. Jednotlivé přednášky se budou týkat nejrůznějších projevů násilí napříč náboženskými tradicemi světa od starověku po současnost.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: • - porozumět rozmanitosti a komplexnosti projevů násilí ve vybraných případech nábožensky motivovaného násilí; • - porozumět historickému původu a významu těchto jevů v rámci jednotlivých tradic a kultur; • - používat terminologii spojenou s vybranými jevy;
Literatura
  • Dumézil, G. (1997). Mýty a bohové Indoevropanů (1. vyd.). Oikoymenh.
  • Juergensmeyer, M. (2007). Teror v mysli boží : globální vzestup náboženského násilí (1. vyd.). Centrum pro studium demokracie a kultury.
  • Lincoln, B. (2012). Gods and demons, priests and scholars : critical explorations in the history of religions. The University of Chicago Press.
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test tvoří 100% hodnocení. Otázky budou zaměřeny na základní znalosti obsažené v jednotlivých přednáškách, k úspěšnému absolvování kurzu je nutno dosáhnout 60% správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RLBcB405