RLBcB523 Evoluční přístupy ke studiu náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLBcB523/Prez: Út 12:00–13:40 B2.113, R. Kundt
RLBcB523/Kombi: Pá 21. 10. 14:00–15:40 J22, Pá 11. 11. 14:00–15:40 J22, Pá 18. 11. 14:00–15:40 J22, R. Kundt
Předpoklady
( RLA01 Úvod do religionistiky || RLKA01 Úvod do religionistiky || RLBcA001 Úvod do religionistiky || RLBcKA001 Úvod do religionistiky ) && ( RLA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLKA13 Úvod do metodologie výzkumu || RLBcA013 Úvod do metodologie výzkumu || RLBcKA013 Úvod do metodologie výzkumu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje posluchačky a posluchače bakalářského studia s evolučními přístupy ke studiu lidského chování, přičemž klade hlavní důraz na chování náboženské. Po nástinu dějin těchto přístupů se soustředí především na tři současné nesilnější větve tohoto typu studia, kterými jsou (a) lidská behaviorální ekologie, (b) evoluční psychologie a (c) genově-kulturní koevoluce.
Výstupy z učení
Absolventi budou po úspěšném ukončení kurzu schopni:
- kriticky, konstruktivně a nestranně zhodnotit silné a slabé stránky aplikace těchto evolučních behaviorálních věd na vysvětlování náboženského chování;
- odlišit a zrekonstruovat příspěvky zásadních studií každého z přístupů.
Osnova
 • - Úvodní hodina
 • - Úvod do evolučního studia lidského chování
 • - Dějiny evolučních vysvětlení lidského chování
 • - Sociobiologie
 • - Samostatná četba
 • - Lidská behaviorální ekologie
 • - Behaviorální ekologie náboženství
 • - Samostatná četba
 • - Evoluční psychologie
 • - Evoluční psychologie náboženství
 • - Samostatná četba
 • - Genově-kulturní koevoluce
 • - Genově-kulturní koevoluce lidské prosociality a náboženství
Literatura
  povinná literatura
 • SHAVER, John Hayward a Richard SOSIS. How Does Male Ritual Behavior Vary Across the Lifespan? An Examination of Fijian Kava Ceremonies. Human Nature. New York: Springer, 2014, roč. 25, č. 1, s. 136-160. ISSN 1045-6767. doi:10.1007/s12110-014-9191-6. info
 • LALAND, Kevin N. a Gillian R. BROWN. Sense and nonsense : evolutionary perspectives on human behaviour. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. ix, 270. ISBN 9780199586967. info
 • BARRETT, Louise, R. I. M. DUNBAR a John LYCETT. Evoluční psychologie člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 551 s. ISBN 9788071789697. info
 • WRANGHAM, Richard W. a Dale PETERSON. Demonic males : apes and the origins of human violence. Boston: Houghton Mifflin, 1996. 350 s. ISBN 0395690013. info
Výukové metody
přednášky, četba, diskuze
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení kurzu kolokviem je třeba:
(1) úspěšné absolvování testu I.;
(2) úspěšné absolvování testu II.;
(3) přijetí seminární práce.

TESTY
Nulté termíny se budou konat ve vyhlášených datech v průběhu semestru (v případě neúspěchu není student nijak hodnocen). Řádné a opravné termíny se budou konat ve zkouškovém období. U každého testu je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100.

SEMINÁRNÍ PRÁCE
V povinné literatuře kurzu jsou zadány texty. Po přečtení všech si pro účely seminární práce vyberte podle vlastního uvážení čtyři z nich. „Vlastní uvážení“ podřiďte hlavnímu cíli seminární práce, kterým je srovnání dvou evolučních přístupů ke zkoumání náboženství. Tento cíl naplňte vyzdvihnutím a vlastním zhodnocením:
a) hlavních spojujících a rozdělujících bodů východisek přístupů
b) hlavních spojujících a rozdělujících bodů cílů přístupů
c) hlavních spojujících a rozdělujících bodů metod, které představitelé volí k dosažení svých cílů.
Rozsah práce: 5-6 normostran.

Součástí průběžné semestrální domácí přípravy je četba zadaných textů. Jejich detailní prostudování je povinné a jejich obsahy budou tématem testů a seminární práce. Kritériem hodnocení je odborná a formální kvalita seminární práce (100 procent).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RLBcB523