RLBcKA014 Seminář k bakalářské práci I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
6 hod./sem. + tutorial 14 hod. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 9. 12:00–13:40 J.509, Pá 20. 10. 12:00–13:40 J.509, Pá 24. 11. 12:00–13:40 J.509
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RLBcKA014/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLBcKA014/AMK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Michalík Kvíčalová
RLBcKA014/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLBcKA014/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLBcKA014/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLBcKA014/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLBcKA014/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLBcKA014/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLBcKA014/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLBcKA014/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLBcKA014/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLBcKA014/TH: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Hampejs
RLBcKA014/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu bakalářské práce. Kromě několika společných seminářů, které se věnují představení předběžných témat jednotlivých bakalářských prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na specifikaci výzkumné oblasti, na kterou se bude budoucí bakalářská práce zaměřovat, a postupnou precizaci vedoucí k vytvoření předběžného tématu bakalářské práce a výzkumné otázky. V rámci kurzu provádí student rozsáhlou bibliografickou rešerši, která poskytne nezbytný faktografický a teoreticko-metodologický základ pro přípravu finální verze projektu bakalářské práce v rámci navazujícího kurzu RLBcA015 (Seminář k bakalářské práci II).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen provést důkladnou bibliografickou rešerši k zajištění faktografických informací ke zvolené výzkumné oblasti
- dokáže identifikovat a zpracovat relevantní teoretickou a metodologickou literaturu vhodnou k typu výzkumu, který vyplývá z formulace předběžné výzkumné otázky
- dokáže efektivně vyhledávat literaturu v knihovních katalozích a v databázích elektronických informačních zdrojů
- dokáže vytvářet anotovanou bibliografii a konspekty z relevantní literatury ke zvolené výzkumné oblasti
- dokáže jasně a srozumitelně prezentovat předběžné výzkumné téma během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře
Osnova
  • Společné informační setkání; prezentace předběžných témat a výzkumných otázek bakalářských prací; individuální konzultace se školitelem a individuální práce na hloubkové bibliografické rešerši; konspektování a anotování nalezených zdrojů.
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě předběžného tématu a výzkumné otázky bakalářské práce, které bude dále precizováno v navazujícím kurzu RLBcA015 (Seminář k bakalářské práci II); pravidelné konzultace s vedoucím práce; prezentace předběžných témat a výzkumných otázek na společných seminářích a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Prezentace předběžného tématu a výzkumné otázky budoucí bakalářské práce na společném semináři (20%);
(b) Vytvoření anotované bibliografie k předběžnému tématu bakalářské práce a její přijetí vedoucím práce (80%);
Informace učitele
Podrobný harmonogram kurzu, požadavky na ukončení a studijní materiály jsou vedeny v Interaktivní osnově kurzu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují ve 4. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.