RLDrA08 Základy výuky religionistiky

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis do předmětu je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout doktorským studentům základní pedagogickou přípravu. V rámci tohoto kurzu působí jako asistenti některého z kmenových akademických pracovníků Ústavu religionistiky FF MU a podílí se pod odborným dohledem na výuce, poskytují zpětnou vazbu ke studentským výstupům nebo jinak vypomáhají s praktickým chodem kurzu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu k výstupům studentů bakalářského nebo magisterského studia;
 • připravit tematickou přednášku v rámci kurzu, na jehož výuce a organizaci se podílejí;
 • orientovat se v praktických záležitostech souvisejících s výukou a organizačním zajištěním kurzů bakalářského nebo magisterského studia.
 • Osnova
  • Informační setkání, poskytnutí informací k průběhu kurzu a podmínkám ukončení.
  • Poskytnutí pracovního plánu souvisejícího s výpomocí při vedení kurzů v daném semestru.
  • Kontrolní setkání I: Koordinace prací při výuce kurzů; průběžná kontrola plnění úkolů a poskytnutí dílčí zpětné vazby vyučujícími.
  • Kontrolní setkání II: Koordinace prací při výuce kurzů; průběžná kontrola plnění úkolů a poskytnutí dílčí zpětné vazby vyučujícími.
  • Závěrečný hodnotící seminář, na kterém vyučující kurzů poskytnou studentským asistentům komplexní zpětnou vazbu k jejich působení v roli studentských asistentů.
  Literatura
   povinná literatura
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. URL info
   doporučená literatura
  • FORSYTH, Ian, Alan JOLLIFFE a David STEVENS. Preparing a course : practical strategies for teachers, lecturers and trainers. 2nd ed. London: Kogan Page, 1999. viii, 136. ISBN 0749428082. info
  Výukové metody
  Výuka má podobu individuálních pracovních setkání s vyučujícími kurzů, ve kterých doktorští studenti působí v roli asistentů. Studenti plní svěřené úkoly podle pracovních plánů (poskytování zpětné vazby ke studentským výstupům, příprava individuálních přednášek v rámci kurzů, vedení seminářů atd.), které na začátku výuky v daném semestru specifikují jednotliví vyučující.
  Metody hodnocení
  Studenti získávají zápočet za včasné a odborně a formálně správné plnění úkolů specifikovaných jednotlivými vyučujícími předmětů v pracovním plánu (100 %). Hodnocení zadává koordinátor předmětu na základě písemného stanoviska, které jednotliví vyučující odevzdávají do Studijních materiálů v IS MU.
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Výuka probíhá blokově.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.