RLDrA16 Doktorský seminář VI: Postdoktorské výhledy

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 30 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:40 J.509, kromě Út 14. 11.
Předpoklady
RLDrA12 Seminář IV:Pokročilá disertace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studentům pomáhá s plánováním a přípravou postdoktorské fáze kariéry. Zaměřuje se na podání postdoktorské grantové přihlášky, dostupná grantová schémata a zkušenosti s nimi, otázku zveřejnění disertace či jejích částí, důležitost kontaktů i mimo prostředí MU (v ČR i v zahraničí) a sebeprezentaci v akademickém pracovním pohovoru.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu jsou studenti schopni:
 • zhodnotit možnosti postdoktorské kariéry;
 • zhodnotit silné a slabé stránky svého akademického profilu;
 • připravit postdoktorskou grantovou přihlášku;
 • chápat strategické souvislosti vydání disertace či jejích částí;
 • ustavit a udržovat síť akademických kontaktů;
 • přesvědčivě se prezentovat v akademickém pracovním pohovoru.
 • Osnova
  • Doktorát - a co dál?
  • Zveřejnění disertace - co mít na zřeteli?
  • Postdoktorská fáze kariéry - danosti a možnosti.
  • Postdoktorský projekt a vhodná grantová schémata.
  • Odborný životopis.
  • Pracovní pohovor v akademickém a výzkumném prostředí.
  Literatura
   doporučená literatura
  • ELVIDGE, Liz, Carol SPENCELY a Emma WILLIAMS. What Every Postdoc Needs To Know. WSPC, 2017. ISBN 978-1-78634-235-5. info
  Výukové metody
  Semináře s diskusí; písemné materiály (aktualizace životopisu); krátké ústní shrnutí vlastního výzkumu a jeho relevance pro neodborníky; cvičný pracovní pohovor (cvičnou komisi tvoří vyučující, ostatní studenti a případně další odborníci, např. školitel).
  Metody hodnocení
  Posouzení písemných materiálů - CV (30 %). Cvičný pracovní pohovor (70 %)
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.