RLKA01 Úvod do religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 6 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Lucie Čechovská (náhr. zkoušející)
Mgr. Tomáš Hampejs (náhr. zkoušející)
Mgr. Vojtěch Kaše (náhr. zkoušející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Lujza Kotryová (náhr. zkoušející)
Mgr. et Mgr. Jan Krátký (náhr. zkoušející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová (náhr. zkoušející)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Eva Lukášová (náhr. zkoušející)
Mgr. Šárka Londa Vondráčková (náhr. zkoušející)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 29. 9. 9:10–12:25 J22, Pá 27. 10. 9:10–12:25 J22, Pá 24. 11. 9:10–12:25 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémy, terminologií, předmětem a metodami religionistiky. Nastiňuje též postavení tohoto oboru v kontextu dalších příbuzných nauk, zejména filozofie a teologie. Zvláštní pozornost je věnována vnitřní systematizaci religionistiky, a to jak v historickém ohlédnutí, tak v současnosti. Kurz podává přehled o historické, srovnávací, fenomenologické a hermeneutické religionistice, sociologii, antropologii, psychologii a geografii náboženství a nových naturalistických přístupech ve studiu náboženství (sociobiologie a kognitivní religionistika).
Hlavními cíly kurzu jsou:
Po úspešném absolvování tohoto kurzu student:
- bude mít základní přehled o dějinách religionistiky jako vědního oboru
- bude obeznámen s nejvýznamnějšími religionistickými přístupy, včetně těch současných
- bude obeznámen s postavami nejvýznamnějších religionistů
- bude chápat rozdíl mezi religionistikou a teologií a znát postavení religionistiky mezi příbuznými vědními obory
- bude schopen kritické četby pramenů a vědeckých textů a jejich interpretace
- osvojí si religionistickou terminologie a základních pravidla psaní vědeckého textu
Osnova
  • 1. Úvodní informační hodina; 2. Kultura vědecké práce a formální náležitosti vědeckého textu; 3. Religionistika jako věda; 4. Pojem náboženství; 5. Konstrukce významů a interpretace světa; 6. Typologie náboženství; 7. Základní religionistické pojmy; 8. Mýtus a rituál; 9. Historická a srovnávací religionistika; 10. Fenomenologie a hermeneutika náboženství; 11. Sociologie a psychologie náboženství; 12. Antropologie náboženství, sociobiologie a kognitivní religionistika; 13. Test.
Literatura
  • PADEN, William E. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 179 s. ISBN 80-210-2977-3. info
  • HORYNA, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1994. 131 s. ISBN 80-85241-64-1. info
  • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky : Des dieus qui se rapprochent : introduction systématique a la science des religions (Orig.) : Religionen und Religion : systematische Einführung in die Religionswissenschaft (Orig.). Translated by Břetislav Horyna - Dalibor Antalík. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 163 s. ISBN 80-210-1445-8. info
  • MCCUTCHEON, Rusell T. Studying religion : an introduction. First published. London: Equinox, 2007. xiv, 206. ISBN 9781845530129. info
  • Guide to the study of religion. Edited by Willi Braun - Russell T. McCutcheon. London: Cassell, 2000. xii, 560 s. ISBN 0-304-70176-9. info
Výukové metody
Výuká se koná prostřednictvím přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Její vstupní podmínkou je včasné odevzdání seminární práce (v elektronické a písemné podobě) a její přijetí vyučujícím. Tématem seminární práce je komparace přístupu k náboženství u tří autorů (Clifford Geertz, Émile Durkheim a Mircea Eliade). Vlastní zkouška se skládá z písemného testu znalostí religionistické terminologie a ústní zkoušky, sestávající z rozpravy nad seminární prací a z ověření znalostí v rozsahu Tematických okruhů ke zkoušce. Podrobnější informace ohledně ukončení kurzu jsou uvedeny v sylabu kurzu ve složce Studijní materiály (organizační pokyny).
Informace učitele
Studenti nereligionistických oborů ukončují předmět pouze kolokviem, jehož náplní je včasné odevzdání seminární práce a úspěšné absolvování testu ze znalosti religionistické terminologie.
Výuka probíhá formou přednášek. Účast na přednáškách je nepovinná, vzhledem k důležitosti a obtížnosti předmětu je však důrazně doporučena.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/RLKA01

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 18:39, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému