RLKA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (cvičící)
Bc. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLKA16/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLKA16/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLKA16/EH: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Hamar
RLKA16/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLKA16/MM: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Mendel
RLKA16/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLKA16/DaV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLKA16/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLKA16/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLKA16/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLKA16/JH: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Havlíček
RLKA16/MK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Klapetek
RLKA16/AK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kovács
RLKA16/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
RLKA16/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Pozornost se v tomto semináři zaměřuje na postupné formální i obsahové úpravy textu směřující k dokončení práce.
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
Individuální konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti a průběhu konzultací se studentem.
Podmínky kolokvia:
dokončení hrubého textu bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Posluchači religionistiky zapisují v 6. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.