RLKA21 Buddhismus

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 6 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 9:10–12:25 G31, Pá 10. 11. 9:10–12:25 G31, Pá 8. 12. 9:10–12:25 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus se zabývá klíčovými aspekty buddhismu v historické perspektivě. Pozornost je věnována základním pojmům buddhistické nauky a proměnám buddhismu v jednotlivých obdobích a částech světa. Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od počátku po současnost;
- definovat základní filosofické problémy učení jednotlivých buddhistických směrů;
- ovládat základní terminologii v sansktru a páli;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu jednotlivých buddhistických směrů;
- charakterizovat podoby a (sebe)prezentace buddhismu v moderní společnosti
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, literaturou a požadavky na ukončení
 • 1. Indie v době Buddhově, Buddhův život
 • 2. Buddhův život, Buddha a buddhové
 • 3. Rozprava o roztočení kola zákona - základy buddhistického učení
 • 4. Pálijský kánon a buddhistické koncily
 • 5. Raná sangha
 • 6. Šíření buddhismu za hranice Indie
 • 7. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva, bódhisattvovství
 • 8. Pradžňápáramitá a základy mahájánové filosofie
 • 9. Mádhjamika a jógačára; Sútra srdce, Diamantová sútra
 • 10. úvod do tantrického buddhismu
 • 11. buddhismus v Tibetu
Literatura
  povinná literatura
 • WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení : úplné uvedení do indické tradice. Translated by Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 9788090424685. info
  doporučená literatura
 • Diamantová sútra. Edited by Jiří Holba. 359 stran. ISBN 9788074360435. info
 • BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BEROUNSKÝ, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-7069-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. Digitální knihovna FF MU info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Edited by Dušan Zbavitel. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2012. 373 s. ISBN 9788074291562. info
 • Základní texty východních náboženství. Edited by Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 188 s. ISBN 9788072038466. info
 • MILTNER, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu. 1. vyd. Praha: Práce, 1997. 237 s. ISBN 8020803947. info
 • LESNÝ, Vincenc. Buddhismus. Vyd. 2., ve Votobii 1. V Olomouci: Votobia, 1996. 450 s. ISBN 80-7198-062-5. info
 • Džátaky : příběhy z minulých životů Buddhy. Translated by Dušan Zbavitel. 1. vyd. Praha: Dharma Gaia, 1992. 170 s. ISBN 8090122531. info
Výukové metody
Přednáška, procvičování terminologie, diskuse, komentovaná četba pramenů.
Metody hodnocení
Kolokvium
Neoborovým studentům doporučujeme ukončit předmět kolokviem. Kolokvium vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu
Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů.
Zkouška
Ukončení zkouškou povinně zapisují všichni studenti religionistiky. Vstupní předpoklady zkoušky zahrnují úspěšné absolvování testu na konci semestru (min. 60% bodů) a odevzdání 2 písemných komentářů k zadaným textům. Zadané texty a termíny jsou uvedeny ve Studijních materiálech v souboru Sylabus a požadavky na ukončení. Komentáře je nutno odevzdat v termínu, jsou bodovány každý max. po 15 bodech, v součtu je nutno získat min. 18 bodů. Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu u testu v zápočtovém termínu se test stává písemnou součástí zkoušky a je třeba jej absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou. Předmět je vyučován každoročně. Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/RLKA21

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2017 12:09, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému