ROMDAK2 Jiná činnost v oboru II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit prezenčním doktorandům kreditové ohodnocení za jejich činnost v rámci katedry. Jedná se především o pedagogickou činnost nad rámec jejich povinností na katedře a o pomoc při výzkumné či publikační činnosti činnosti členů ústavu (sběr dat, rešerše, příprava publikací do tisku apod.).
V kombinované formě studia se jedná o samostatnou činnost doktoranda, měla by však přímo souviset s tématem disertace.
Náplň činnosti podléhá schválení školitele a příslušného předsedy či předsedkyně oborové komise.
Výstupy z učení
Student je zapojen do běžného chodu katedry a získá tak cenné zkušenosti pro jeho budoucí akademickou profesi, ať již jako vyučující nebo jako výzkumná síla.
Osnova
  • Různá činnost (výuka, pomocný výzkum)
Literatura
  • Bude zadána individuálně školitelem dle náplně činnosti.
Výukové metody
Individuální samostatná práce.
Metody hodnocení
Zápočet - doklad o činnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ROMDAK2